CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Tình hình chuẩn bị Chương trình 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2010

3571 Lượt xem

Cùng với cả nước hướng về Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, Bộ VH,TT&DL được giao là đơn vị chủ trì tổ chức Đại lễ đang tích cực với công tác chuẩn bị. Tính đến hết tháng 4/2010, trong số 43 việc do Bộ chủ trì, đã thực hiện xong 15 việc; đang thực hiện 28 việc, gồm 25 nhiệm vụ đã xây dựng xong kịch bản đang trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để triển khai thực hiện theo kế hoạch.

Theo kế hoch tng th Chương trình k nim 1000 năm Thăng Long-Hà Ni năm 2010, B Văn hoá, Th thao và Du lch được Chính ph giao thc hin 88 đầu vic, trong đó ch trì 43 vic, phi hp t chc 45 vic.

Tính đến hết tháng 4/2010, trong s 43 vic do B ch trì, đã thc hin xong 15 vic; đang thc hin 28 vic, gm 25 nhim v đã xây dng xong kch bn đang trình cp có thm quyn phê duyt để trin khai thc hin theo kế hoch, 03 nhim v do có s thay đổi v thi gian, địa đim dn đến vic trin khai thc hin gp nhiu khó khăn, B VH,TT&DL đã có văn bn trình Th tướng Chính ph xin không t chc (Chương trình văn hoá ngh thut tng hp đồng din xếp hình, xếp ch th dc ngh thut - Phó Th tướng thường trc Nguyn Sinh Hùng, Chương trình biu din ngh thut, diu hành ca các Hoa hu Thế gii Chương trình "Hành trình xanh hướng v 1000 năm Thăng Long-Hà Ni” đều đã có ý kiến đồng ý không tổ chức).

Nhìn chung, trong quá trình trin khai nhim v, hu hết các đơn v thc hin nghiêm túc, đúng tiến độ, cht lượng tt, đin hình là các hot động Gi t Hùng Vương-L hi Đền Hùng năm 2010, k nim 35 năm Ngày Gii phóng hoàn toàn min Nam, thng nht đất nước, L hi Thng nht non sông ti Qung Tr...

Công tác tuyên truyn hướng ti k nim 1000 năm Thăng Long-Hà Nđã và đang được thc hin thường xuyên, liên tc thông qua nhiu hot động văn hoá ngh thut và trên các báo, tp chí trong và ngoài Ngành.

Tuy nhiên, vic trin khai mt s nhim v còn chm so vi kế hoch đề ra, nh hưởng ti vic mi đối tác nước ngoài tham gia (Liên hoan sân khu Thiếu nhi quc tế, Liên hoan Sân khu các v din lch s, Liên hoan các Ban nhc tr quc tế ln th nht ti Vit Nam-2010, Liên hoan Múa Ri và Liên hoan Xiếc quc tế - 2010...

HK

Print
3571 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top