CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Sáu tháng đầu năm 2020, ngành văn hóa, thể thao và du lịch trải qua giai đoạn khó khăn nhất trong lịch sử

3067 Lượt xem

Chiều ngày 28/7 tại Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác văn hóa, thể thao và du lịch nhằm đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực xây dựng hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao; lĩnh vực văn hóa, gia đình; lĩnh vực thể dục thể thao và lĩnh vực du lịch. Ủy viên Ban chấp hành Ttrung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện dự và chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Phó Chánh Văn phòng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bùi Trung Kiên cho biết, trong lĩnh vực xây dựng hoàn thiện thể chế và thực hiện nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành 35 nhiệm vụ và đang thực hiện 53 nhiệm vụ trong số 88 nhiệm vụ được Thủ tướng chính phủ giao về theo dõi, đôn đốc, rà soát, kiểm tra, báo cáo thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của Chính Phủ, Thủ tướng Chính phủ. Trong số 01 Nghị định của Chính phủ, 02 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ giao xây dựng có 01 Quyết định, 01 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ đã ban hành, đang xây dựng hồ sơ đề nghị sửa đổi Luật, 03 Nghị định của Chính phủ, 03 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Đã ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư, đang xây dựng 14 Thông tư. Công tác cải cách hành chính được triển khai tích cực, bám sát nội dung Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Đối với lĩnh vực văn hóa, trong sáu tháng đầu năm 2020, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt các nhiệm vụ lập quy hoạch, quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi 09 Di tích quốc gia đặc biệt; Ban hành quyết định xếp hạng 21 Di tích quốc gia; Thêm 11 Di sản được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc  gia; Ký kết Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh giai đoạn 2020 - 2025 với Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Công tác xây dựng văn hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục được quán triệt và chỉ đạo triển khai thực hiện. Xây dựng Dự án "Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch", Đề án "Chương trình hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 - 2023". Hoàn thiện, trình Chính phủ dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thư viện. Lập hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Điện ảnh (sửa đổi), xây dựng Đề án "Quảng bá du lịch thông qua các hoạt động điện ảnh". Công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực nghệ thuật biểu diễn được thực hiện nghiêm túc. Công tác quản lý nhà nước về gia đình được đẩy mạnh, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020 về "Đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình". Triển khai tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban bí thư về xây dựng gia đình Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước; tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020.

Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Vương Bích Thắng phát biểu tại Hội nghị

Trong sáu tháng đầu năm 2020, Thể thao Việt Nam đã tham gia 18 giải thể thao quốc tế, giành được 26 HCV, 11 HCB, 08 HCĐ. Đến nay, Việt Nam đã có 5 suất chính thức tham dự Olympic Tokyo 2020 gồm các môn Bắn cung (2), Boxing (1), Thể dục dụng cụ (1) và Bơi (1). Đối với thể thao thành tích cao, cùng với triển khai Đề án "Đào tạo, tuyển chọn, đào tạo, bồi dưỡng tài năng thể thao và nhân lực thể thao thành tích cao đến năm 2035" ngành thể thao tập trung chuẩn bị lực lượng tham dự vòng loại Olympic, Paralympic Tokyo 2020, SEA Games 31 năm 2021 và các giải thể thao khu vực, châu lục và thế giới. Phối hợp với các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao quốc gia và các địa phương tổ chức 32 giải thể thao quốc gia và quốc tế tại Việt Nam sau khi Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hoạt động thể dục thể thao.

Đối với thể thao quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh phong trào thể thao quần chúng với Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể thao gương Bác Hồ vĩ đại", hướng dẫn các địa phương tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022, tổng kết 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thể dục, thể thao Việt Nam đến năm 2020 và Kế hoạch tổng kết Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; phối hợp tổ chức 2 giải thể thao trong nước và 4 lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. Cũng trong sáu tháng đầu năm, Tổng cục Thể dục Thể thao đã trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 359/QĐ-TTg ngày 10/3/2020 về việc thành lập Ban chỉ đạo quốc gia tổ chức SEA Games 31, ASEAN Para Games 11; Quyết định số 288/QĐ-BCĐQG2021 ngày 19/6/2020 của Ban chỉ đạo quốc gia thành lập Ban tổ chức SEA Games 31 và Ban tổ chức ASEAN Para Games 11; Ban hành Đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 năm 2021 tại Việt Nam; Ban hành Đề án khảo sát thể chất người Việt Nam theo tiêu chí ASEAN và xây dựng 07 Thông tư quy định, tiêu chuẩn, định mức, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia trong lĩnh vực Thể dục Thể thao.

Du lịch Việt Nam trong sáu tháng đầu năm 2020 đã chào đón 3.686.779 lượt khách (giảm 49,5% so với 6 tháng đầu năm 2019). Khách du lịch nội địa đạt 23 triệu lượt trong đó có 11,8 triệu lượt khách lưu trú tại cơ sở lưu trú du lịch. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 176.800 tỷ đồng (giảm 47,7% so với cùng kỳ năm 2009). Hệ thống cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật du lịch tiếp tục được phát triển, nhiều sản phẩm du lịch được bổ sung đa dạng tạo sức hấp dẫn thu hút khách du lịch. Hiện cả nước có 175 khách sạn 5 sao, 306 khách sạn 4 sao, 2668 khách doanh nghiệp lữ hành quốc tế. Công tác xây dựng thể chế, chính sách phát triển du lịch được chú trọng. Tổ chức các hoạt động quảng bá, xúc tiến trong khuôn khổ Hội chợ du lịch quốc tế Travex tại Brunei. Triển khai đề án xúc tiến, quảng bá Năm Chủ tịch ASEAN 2020. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về khởi động lại thị trường du lịch nội địa, chuẩn bị sẵn sàng để đón khách quốc tế vào Việt Nam khi điều kiện cho phép. Xây dựng và triển khai thực hiện Chương trình "Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam" với mục tiêu kích cầu nội địa.

Sau khi nghe các ý kiến chia sẻ về thực trạng cũng như khó khăn, vướng mắc của đơn vị nêu ra tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh, sáu tháng đầu năm 2020 là thời gian mà ngành văn hóa, thể thao và du lịch trải qua nhiều cung bậc, từ giai đoạn bình thường (tháng 1,2) tới giai đoạn cực kỳ khó khăn (tháng 3,4) và giai đoạn hy vọng trỗi dậy (từ cuối tháng 5 khi Covid-19 cơ bản được kiểm soát và Việt Nam không có ca lây nhiễm cộng đồng). Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng khẳng định đây là giai đoạn khó khăn chưa từng có trong lịch sử đối với ngành văn hóa, thể thao và du lịch khi bị tác động trực diện của Covid-19. Chỉ ra những khó khăn mà mỗi ngành, mỗi đơn vị phải đối mặt cũng cho thấy những nỗ lực không ngừng của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Đánh giá cao những nỗ lực đó, Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện nhấn mạnh trong thời gian tới, khi mà Covid-19 lại có những diễn biến vô cùng khó lường, sẽ là muôn vàn khó khăn trong việc thực hiện nhiệm vụ kép, đó là thực hiện hiệu quả nhiệm vụ chính trị được giao đồng thời chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch.

Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện yêu cầu Tổng cục Thể dục Thể thao cân nhắc kỹ lưỡng, thận trọng trong việc tổ chức các giải đấu thể thao. Tập trung chuẩn bị cho SEA Games 31, tiếp tục triển khai công việc, đảm bảo tiến độ. Với vai trò là nước chủ nhà, việc đảm bảo chuyên môn và cơ sở vật chất là ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện cũng yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với Tổng cục Thể dục Thể thao trong việc đảm bảo hạ tầng cơ sở của SEA Games 31 theo đúng yêu cầu.

Bài và ảnh A.T

Print
3067 Đánh giá bài viết này:
4.0
[EasyDNNnews:GravityGallery]

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top