CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ban điều phối Đề án 641

3297 Lượt xem

Chiều ngày 24/9, tại Tổng cục TDTT, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ban Điều phối Đề án 641. Cuộc họp nhằm nắm bắt cơ cấu, tổ chức bộ máy, nhiệm vụ công tác chuyên môn cùng những kiến nghị, đề xuất của hai đơn vị. Cùng dự họp còn có 02 Phó Tổng cục trưởng: Nguyễn Hồng Minh và Lê Thị Hoàng Yến.

Báo cáo tại buổi làm việc, Giám đốc Trung tâm Thông tin Đàm Quốc Chính cho biết về vị trí, chức năng, nhiệm vụ quyền hạn, cơ cấu tổ chức nhân sự, công tác vận hành và quản lý tài chính của Trung tâm. Theo đó, Trung tâm Thông tin với 29 công chức, viên chức và người lao động thuộc năm phòng chức năng chịu trách nhiệm tổ chức xây dựng, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực thể dục thể thao; thực hiện công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực thể dục thể thao và triển khai các dịch vụ kinh tế truyền thông thể thao theo quy định của pháp luật.

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn phát biểu tại buổi họp

Kết quả đạt được trong các mảng công việc được giao cũng được Giám đốc Đàm Quốc Chính báo cáo tại buổi làm việc. Tiêu biểu phải kể đến hai lĩnh vực chủ đạo: Về công tác xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin, tham mưu Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao xây dựng và ban hành các văn bản, kế hoạch, chiến lược phát triển ứng dụng công nghệ thông tin tại Tổng cục Thể dục Thể thao theo từng giai đoạn cụ thể; Triển khai xây dựng, vận hành hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ công tác điều hành và tác nghiệp tại Tổng cục Thể dục Thể thao; Tổ chức xây dựng và triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước và tác nghiệp chuyên môn của các Vụ, đơn vị của Tổng cục Thể dục Thể thao;

Về công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực Thể dục Thể thao, Trung tâm luôn đảm bảo hoạt động liên tục, ổn định của Trang tin điện tử của Tổng cục Thể dục Thể thao, kịp thời thông tin, phản ánh các hoạt động trong lĩnh vực Thể dục Thể thao đến người dân; Thông tin, tuyên truyền về các hoạt động của ngành Thể dục Thể thao cũng như các sự kiện thể thao trong nước và quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

Ngoài ra, công tác triển khai các dịch vụ kinh tế truyền thông thể dục thể thao, cung cấp các dịch vụ công nghệ thông tin như xây dựng website, hosting, thiết kế phần mềm... cho các đơn vị trong và ngoài ngành, bước đầu thực hiện việc tổ chức các sự kiện truyền thông cho một số đơn vị cũng đã đạt được những kết quả tích cực.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, Giám đốc Đàm Quốc Chính cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế, nêu bật nguyên nhân cũng như đưa ra những kiến nghị, đề xuất nhằm triển khai hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ chính trị được giao trong thời gian tới.

Theo đó, Giám đốc Đàm Quốc Chính đề xuất lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao tăng cường hơn nữa việc đầu tư phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo hạ tầng và điều kiện cần thiết cho việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin một cách rộng rãi tại Tổng cục Thể dục Thể thao; Tập trung đầu tư kinh phí xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành Thể dục Thể thao theo hướng cung cấp các dịch vụ thông tin phục vụ công tác quản lý nhà nước đồng thời phục vụ tra cứu, tìm hiểu thông tin của người dân và doanh nghiệp; Cho phép phổ cập nội dung thông tin trên Trang tin điện tử Thể dục Thể thao và các chuyên trang theo hướng cung cấp thông tin mà các cơ quan quản lý nhà nước, người dân và doanh nghiệp cần và cho phép chuyển tải qua chuyên mục tiếng Anh phục vụ hội nhập quốc tế. Cho phép Trung tâm Thông tin xây dựng và phát triển các kênh thông tin trên mạng xã hội nhằm đa dạng hoá nội dung và hình thức thông tin, tuyên truyền. Kiến nghị Lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao cấp bổ sung kinh phí cho việc thuê đường truyền dữ liệu phục vụ Trung tâm Tích hợp dữ liệu, cấp bổ sung kinh phí cho công tác tuyên truyền hai chuyên trang thể thao cho mọi người, hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao, các kênh thông tin trên mạng xã hội; cho phép Trung tâm phối hợp với Văn phòng Tổng cục Thể dục Thể thao sửa chữa, nâng cấp trụ sở làm việc.

Liên quan tới Đề án 641, Giám đốc Đàm Quốc Chính cũng báo cáo về lịch sử ra đời, các giai đoạn triển khai, kết quả đạt được, những khó khăn và tồn tại của Đề án. Để tháo gỡ những khó khăn mà Đề án phải đối mặt, Giám đốc Đàm Quốc Chính kiến nghị lãnh đạo Tổng cục Thể thao phản ánh với Bộ trưởng, Trưởng Ban điều phối những nội dung gồm: xác định lại cơ chế, Ban điều phối đề xuất với chính phủ về việc triển khai Chương trình 1 nhằm đưa ra câu trả lời về nguyên nhân thấp còi, tạo điều kiện triển khai các chương trình nghiên cứu cơ bản. Văn phòng Ban Điều phối Để án 641 đang triển khai xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm triển khai thực hiện Đề án 641 với 36 tỉnh, thành theo hình thức trực tuyến...

Đóng góp ý kiến tại buổi làm việc, Vụ Tổ chức Cán bộ thống nhất với nội dung nhân sự, cơ cấu, chức năng nhiệm vụ đã nêu trong báo cáo đồng thời chia sẻ những khó khăn mà Trung tâm gặp phải trong quá trình triển khai thu thập cơ sở dữ liệu phục vụ ngành. Đối với Văn phòng Ban điều phối Đề án 641, Vụ Tổ chức Cán bộ cũng ghi nhận những khó khăn về kinh phí, nhân lực kiêm nhiệm. Để giải quyết khó khăn này, thời gian tới, Vụ Tổ chức Cán bộ sẽ quan tâm, tạo điều kiện đảm bảo cho các đồng chí đang làm việc tại Văn phòng Ban điều phối Đề án 641 được hưởng các chế độ theo quy định.  Vụ Kế hoạch Tài chính đề nghị Trung tâm Thông tin bổ sung các đề xuất để Vụ tiến hành cân đối chung với các đơn vị trong Tổng cục cũng như đề xuất một số giải pháp nhằm tăng nguồn thu cho Trung tâm.  Liên quan tới nội dung mở chuyên trang, Văn phòng cho biết Trung tâm cần xây dựng Đề án cũng như lưu ý đảm bảo nhân sự cho công việc này.

Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến đánh giá cao nội dung báo cáo đồng thời để xuất Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn quyết liệt chỉ đạo để có thể tiến hành tổ chức Hội nghị sơ kết 10 năm triển khai Đề án 641. Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến ghi nhận sự tiến bộ trong công tác thông tin tuyên truyền của Trung tâm, thông tin nhanh nhạy, đầy đủ, góp phần hỗ trợ tích cực cho lãnh đạo Tổng cục trong công tác thông tin tuyên truyền. Hoan nghênh, ghi nhận lãnh đạo, viên chức hai đơn vị đã khắc phục khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh bày tỏ sự đồng tình, ủng hộ về những kiến nghị, đề xuất cũng như những ý kiến của các Vụ chuyên môn nhằm tháo gỡ khó khăn để Trung tâm triển khai hiệu quả các công việc trong thời gian tới. Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh cũng đưa ra ý kiến về việc xây dựng lộ trình cho việc xây dựng cơ sở dữ liệu ngành để lãnh đạo Tổng cục xem xét, điều chỉnh kinh phí giúp Trung tâm triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công việc này. 

Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn làm việc với Trung tâm Thông tin và Văn phòng Ban điều phối Đề án 641

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn đề nghị lãnh đạo Trung tâm Thông tin, Văn phòng Ban Điều phối Đề án 641 tiếp thu, triển khai các ý kiến đóng góp của Vụ chuyên môn. Trong quá trình triển khai, nếu có vấn đề khúc mắc cần đề xuất lãnh đạo Tổng cục Thể dục Thể thao giải quyết ngay; Đánh giá cao nỗ lực của toàn thể lãnh đạo, viên chức, người lao động hai đơn vị trong việc khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ được giao. Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn yêu cầu Vụ Kế hoạch Tài chính rà soát, tạo điều kiện tối đa về kinh phí để Trung tâm Thông tin thực hiện hiệu quả công việc. 

Trước mắt, Phó Tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn giao Phó Tổng cục trưởng Lê Thị Hoàng Yến chủ trì buổi làm việc chung với Trung tâm Thông tin, Báo Thể thao Việt Nam và Tạp chí Thể thao nhằm phân công nhiệm vụ truyền thông cụ thể cho từng đơn vị. Từng đơn vị sẽ chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Tổng cục về nhiệm vụ được giao.  Và đối với Đề án 641, yêu cầu Văn phòng Ban điều phối xây dựng báo cáo sơ kết 10 năm thực hiện Đề án có thực trạng, kiến nghị đề xuất để trình lãnh đạo Bộ.

Bài và ảnh A.T

Print
3297 Đánh giá bài viết này:
3.0

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top