TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Ngành VHTTDL tích cực triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em

Để bảo đảm môi trường sống an toàn, cứu sinh mạng trẻ em, đặc biệt phòng, chống đuối nước trẻ em, thời gian qua Bộ VHTTDL đã có những văn bản chỉ đạo chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng, chống đuối nước.

Từ đầu năm 2022, đã xảy ra nhiều trường hợp trẻ em tử vong do đuối nước, trong đó có những vụ đuối nước làm nhiều trẻ em tử vong; dự báo tình trạng đuối nước trẻ em có nguy cơ gia tăng do học sinh trở lại trường học sau thời gian dài ở nhà học trực tuyến; du lịch mùa hè thu hút số lượng lớn du khách, trong đó có trẻ em. Để bảo đảm môi trường sống an toàn, cứu sinh mạng trẻ em, đặc biệt phòng, chống đuối nước trẻ em, thời gian qua Bộ VHTTDL đã có những văn bản chỉ đạo chú trọng công tác phòng ngừa tai nạn, thương tích cho trẻ em trong đó có phòng, chống đuối nước. Những kết quả đạt được đã góp phần đáng kể trong việc giảm thiểu nạn đuối nước ở trẻ em.

Bộ VHTTDL đã phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2021 phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch; Kế hoạch liên ngành về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 4421/QĐ-BVHTTDL về Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 và Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em.

Hướng dẫn Sở VHTTDL (Sở VHTT, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở LĐTBXH tham mưu UBND 63 tỉnh/thành phố ban hành triển khai Chương trình PCTNTTĐN/Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Hướng dẫn các địa phương khuyến khích, tạo điều kiện tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao dành cho trẻ em; vận động trẻ em tích cực tập luyện các môn thể thao nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em đi chơi lang thang tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Công tác thông tin, tuyên truyền được đẩy mạnh thông qua nhiều hình thức đã thu hút sự quan tâm của toàn xã hội. Thông qua các hoạt động tuyên truyền đã làm thay đổi mạnh mẽ về nhận thức và hành động của trẻ em, các bậc phụ huynh và cộng đồng về vai trò tác dụng của việc học bơi và học kiến thức kỹ năng phòng, chống đuối nước để đảm bảo an toàn, nâng cao sức khỏe và phòng chữa một số bệnh tật cho trẻ em, góp phần nâng cao tầm vóc, thể lực thế hệ trẻ Việt Nam.

Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức tốt các lớp tập huấn, xây dựng tài liệu hướng dẫn về chuyên môn, kỹ thuật môn bơi, tập trung việc đổi mới nội dung, phương pháp dạy trẻ em học bơi phòng, chống tai nạn đuối nước giúp trẻ em yêu thích môn bơi, tích cực, tự giác tham gia học môn bơi và kỹ năng an toàn trong môi trường nước.

Bộ VHTTDL đã tích cực phối hợp liên ngành triển khai Chương trình và tổ chức đoàn cán bộ liên ngành gồm Tổng cục TDTT, Thanh tra, Vụ Pháp chế, Vụ Gia đình thuộc Bộ VHTTDL, Vụ Khoa giáo Văn xã, Văn phòng Chính phủ, Cục Trẻ em, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Vụ Giáo dục Thể chất- Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đi kiểm tra, đánh giá kết quả triển khai Chương trình tại các địa phương. Thông qua việc kiểm tra, Bộ VHTTDL đã kịp thời hướng dẫn, hỗ trợ các địa phương tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để triển khai Chương trình đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 05 tháng 2 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020 và phù hợp với tình hình thực tế hiện nay.

Sau hơn 04 năm triển khai Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em đã có 63/63 tỉnh/thành tổ chức tốt việc đánh giá sơ kết từ cấp xã, phường đến cấp tỉnh/thành phố nhằm rút ra bài học kinh nghiệm, đề ra nhiệm vụ, giải pháp và nhân rộng những mô hình, cách làm hiệu quả tại đơn vị, địa phương trong thời gian tới.

Tỷ lệ trẻ em học bơi và biết bơi hằng năm tăng nhanh, tỷ lệ đuối nước trẻ em giảm rõ rệt từ con số khoảng trên 3.000 trẻ em giảm dần xuống khoảng dưới 2.000 trẻ em trong độ tuổi dưới 16 trong giai đoạn 2018 - 2020.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành VHTTDL còn một số tồn tại, hạn chế trong việc triển khai Chương trình như: Nhận thức của gia đình, cộng đồng, xã hội về nguy cơ và tác hại của tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em còn hạn chế; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị tập luyện TDTT và bể bơi, hướng dẫn viên ở vùng nông thôn, vùng nghèo, vùng sâu vùng xa rất khó khăn, trong khi đó trẻ em ở các vùng này không những thiếu sự quản lý, trông coi giám sát của gia đình mà bản thân các em phải đi làm, đi học trong môi trường tiểm ẩn nhiều nguy cơ đuối nước. Kế hoạch triển khai Chương trình của một số tỉnh/thành còn chung chung, chưa cụ thể, chưa được quan tâm đầu tư các nguồn lực đúng mức..., một số tỉnh/thành đã xây dựng Đề án phổ cập bơi cho trẻ em trên địa bàn, nhưng do nguồn ngân sách để triển khai Đề án khó khăn, chưa huy động được các nguồn xã hội hóa nên Đề án không triển khai được. Các địa phương tích cực trong việc tổ chức dạy bơi cho trẻ em, tuy nhiên, do điều kiện thiếu bể bơi và do trẻ em chưa có thói quen luyện tập môn bơi hoặc cha mẹ chưa tạo cơ hội cho các em được tập luyện thường xuyên nên có nhiều trường hợp trẻ em đã biết bơi nhưng lại tái mù bơi.

Bộ VHTTDL luôn quan tâm tới việc triển khai chương trình bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em (Ảnh: TA)

Để triển khai Chương trình phòng chống tai nạn thương tích trẻ em giai đoạn 2021-2030 theo chỉ đạo của Chính phủ đạt hiệu quả cao, Bộ VHTTDL đề ra một số giải pháp chủ yếu sau:

Về công chỉ đạo, điều hành

Phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các địa phương thực hiện Quyết định số 3246/QĐ-BVHTTDL ngày 14 tháng 12 năm 2021 phê duyệt Chương trình bơi an toàn, phòng chống đuối nước trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 của ngành Văn hóa, thể thao và Du lịch; Kế hoạch liên ngành về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030; Quyết định số 4421/QĐ-BVHTTDL về KH thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-TTg ngày 28/8/2020 và Chỉ thị 23/CT-TTg ngày 26/5/2020 của Chính phủ về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại trẻ em.

Hướng dẫn Sở VHTTDL (Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch) phối hợp Sở LĐTBXH tham mưu UBND 63 tỉnh/thành phố ban hành triển khai Chương trình PCTNTTĐN/Chương trình bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em trên địa bàn.

Hướng dẫn các địa phương khuyến khích, tạo điều kiện tổ chức các chương trình văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao dành cho trẻ em; vận động trẻ em tích cực tập luyện các môn thể thao nhằm giảm thiểu tình trạng trẻ em đi chơi lang thang tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền

Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, gia đình, nhà trường và toàn xã hội về vai trò, tác dụng của tập luyện môn bơi để giúp trẻ em biết bơi, rèn luyện kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn nước đuối nước, nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, tầm vóc, nghị lực và ‎‎ý chí cho trẻ em.

Phối hợp tổ chức Lễ phát động trẻ em tập luyện môn bơi kết hợp Khai mạc các hoạt động hè, Ngày Olimpic trẻ em vào dịp hè hằng năm tạo điều kiện cho các em được vui chơi giải trí, tham gia các hoạt động văn hoá, thể thao, rèn luyện các kỹ năng vận động, phòng chống tai nạn thương tích và đuối nước.

Phối hợp sản xuất, phát sóng trên Kênh Truyền hình nhân dân, các kênh Truyền hình địa phương và các nền tảng xã hội về 10 video clip với chủ đề: (1) Đảm bảo an toàn và phòng chống dịch Covid-19 khi trẻ em học bơi”; (2) Trẻ em phải làm gì để phòng, tránh đuối nước và dịch COVID-19 khi học bơi; (3) Biện pháp đảm bảo an toàn khi dạy bơi cho trẻ em trong tình hình dịch COVID-19; (4) Vệ sinh, an toàn, phòng ngừa chấn thương và dịch COVID-19 khi trẻ em học bơi; (5) Thực hành kỹ thuật các kiểu bơi và kỹ năng bơi an toàn; (6) Kỹ năng an toàn trong môi trường nước; (7) Kỹ năng thoát hiểm trong môi trường nước; (8) Kỹ năng cứu đuối an toàn; (9) Một số trò chơi rèn luyện kiến thức, kỹ năng phòng, chống đuối nước cho trẻ em; (10) Tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước.

Xây dựng và nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên về phòng, chống tai nạn thương tích và đuối nước trẻ em

Xây dựng bộ tài liệu, video clip, tranh ảnh, tờ rơi hướng dẫn về các kỹ thuật bơi cơ bản, kỹ năng an toàn trong môi trường nước, kỹ năng cứu đuối an toàn; tài liệu hướng dẫn tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi và kỹ năng phòng, chống đuối nước trẻ em; đồng thời đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy kiến thức và kỹ năng bơi an toàn phòng, chống đuối nước cho trẻ em phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Tổ chức tập huấn bồi dưỡng kiến thức và nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên của ngành VHTTDL, các ngành, đoàn thể liên quan và các tổ chức, cá nhân hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước về phương pháp dạy bơi an toàn phòng, chống đuối nước trẻ em.

Tổ chức giải thi bơi, lặn cứu đuối, hội thi kiến thức, nghiệp vụ chuyên môn nhằm nâng cao năng lực đội ngũ công chức, viên chức, huấn luyện viên, cộng tác viên, hướng dẫn viên dạy bơi và nhân viên cứu hộ đuối nước.

Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các ngành, đoàn thể trong công tác quản lý, chỉ đạo, tổ chức các hoạt động dạy bơi, phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em

Phối hợp Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn Sở VHTTDL, Sở LĐTBXH thuộc 63 tỉnh/thành phối hợp triển khai Chương trình phòng chống tai nạn thương tích và Kế hoạch liên ngành về công tác phòng, chống tai nạn đuối nước trẻ em giai đoạn 2021-2030.

Ký kết Chương trình phối hợp với Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, các Bộ ngành, đoàn thể liên quan về chỉ đạo, quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch và phòng chống tai nạn thương tích, đuối nước trong thanh niên, thiếu niên, nhi đồng.

Phối hợp với Hiệp hội Thể thao dưới nước, các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các giải, hội thi bơi cứu đuối an toàn; hội thi tuyên truyền tìm hiểu kiến thức, kỹ năng an toàn trong môi trường nước cho trẻ em và cộng đồng nhằm khuyến khích, động viên phong trào tập luyện bơi, phòng, chống đuối nước.

Tăng cường phối hợp với các ngành, đoàn thể liên quan thực hiện tốt công tác quản lý, thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở hoạt động bơi, lặn, vui chơi giải trí dưới nước nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn, đảm bảo cơ sở vật chất, trang thiết bị chuyên môn, nhân viên chuyên môn theo quy định của nhà nước để bảo vệ sức khỏe, phòng, chống đuối nước và phòng các bệnh tật cho trẻ em.

Hoàn thiện hệ thống pháp luật, chính sách liên quan đến hoạt động hoạt động bơi, lặn và công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em

Phối hợp các Bộ, ngành, đoàn thể liên quan tham mưu chính sách xã hội hoá, vận động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đầu tư kinh phí, cơ sở, vật chất phục vụ các hoạt động VHTTDL cho trẻ em, đặc biệt đầu tư nguồn kinh phí, xây lắp bể bơi tại khu dân cư, trường học, nhà văn hoá, nhà thiếu nhi.

Phối hợp các Bộ, ngành liên quan xây dựng và ban hành khung Chương trình tập huấn chuyên môn cho nhân viên cứu hộ đuối nước trẻ em.

Ban hành Thông tư, Hướng dẫn các tiêu chí đánh giá trẻ em biết bơi, kỹ năng phòng, chống đuối nước; hướng dẫn quản lý các loại hình bể bơi đơn giản phù hợp với thực tiễn khi triển khai Chương trình ở các địa phương./.

Vân Thùy (t/h)

Print
69 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top