CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Kỷ niệm trọng thể 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam

747 Lượt xem

Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 15 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22-12) đã diễn ra trọng thể sáng 20/12 tại Hội trường Ba Đình, Hà Nội. Đến dự có Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh, Bí thư Đảng ủy Quân sự Trung ương; nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười, nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu; nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt; Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An; Chủ tịch T.Ư MTTQ Việt Nam Phạm Thế Duyệt; Đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Cũng tại buổi lễ kỷ niệm long trọng này có Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của QĐND Việt Nam; nhiều vị lãnh đạo Đảng và Nhà nước; đông đảo đại diện các bộ, ban, ngành, đoàn thể ở T.Ư và T.P Hà Nội; các bậc lão thành cách mạng, đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng Lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan QĐND Việt Nam, các đoàn ngoại giao tại Hà Nội.

Trong diễn văn quan trọng phát biểu tại lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Trần Đức Lương nêu bật những mốc son chói lọi trong quá trình hình thành, phát triển và trưởng thành của QĐND Việt Nam, được kế thừa truyền thống chống giặc ngoại xâm ngoan cường bất khuất của mấy ngàn năm lịch sử dựng nước, giữ nước hào hùng của dân tộc ta. Chủ tịch nhấn mạnh: “... Theo chỉ thị của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày 22/12/1944 , Đội tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam ngày nay được thành lập. Trên cơ sở nòng cốt của Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, ngày 15/5/1945 Việt Nam

giải phóng quân ra đời, thống nhất các lực lượng vũ trang trong cả nước. Lần đầu tiên, một đội quân kiểu mới do Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh trực tiếp tổ chức, lãnh đạo và giáo dục, một quân dội cách mạng từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, gắn bó máu thịt với nhân dân, đã không ngừng lớn mạnh và lập nên biết bao kỳ tích trong tổng khởi nghĩa giành chính quyền về tay nhân dân tháng Tám năm 1945, trong các cuộc kháng chiến thần thánh của dân tộc suốt 30 năm ròng của thế kỷ 20 và trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa ngày nay...”
     Chủ tịch nước khẳng định: “... Trải qua 60 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành và lập nhiều chiến công oanh liệt, quân đội ta thật xứng danh là Quân đội anh hùng của một dân tộc anh hùng, xứng đáng với lời khen ngợi của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng...”
     Trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực còn diễn biến phức tạp, có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, tác động trực tiếp đến sự nghiệp cách mạng Việt Nam trong những năm tới, Chủ tịch nước nói: "Chúng ta khẳng định truyền thống hoà hiếu của dân tộc ta, luôn mong muốn chung sống hòa bình, phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác cùng phát triển với các nước trên thế giới theo nguyên tắc tôn trọng độc lập chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi. Chúng ta chủ trương không tham gia liên minh quân sự với nước ngoài, không để nước ngoài đặt căn cứ quân sự tại Việt Nam, không tham gia sử dụng vũ lực hay đe doạ sử dụng vũ lực đối với các nước khác.
      Điều hiển nhiên là quân đội ta, nhân dân ta thường xuyên mài sắc ý chí cảnh giác, sẵn sàng tự vệ đập tan mọi hành động xâm lược, bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ thành quả cách mạng mà nhiều thế hệ người Việt Nam đã tốn bao xương máu mới giành được. "Yêu cầu bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa trong thời kỳ mới đòi hỏi phải tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân, xây dựng quân đội nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. "Xây dựng quân đội nhân dân theo hướng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại phải lấy xây dựng về chính trị làm cơ sở nâng cao chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của quân đội. Xây dựng quân đội về chính trị cần nắm vững định hướng: xây dựng tư tưởng là hàng đầu; xây dựng hệ thống tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao là then chốt.
       Vấn đề cốt lõi trong xây dựng quân đội về chính trị là giữ vững và tăng cường bản chất cách mạng, bảo đảm sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, làm cho quân đội ta kiên định nền tảng tư tưởng, mục tiêu lý tưởng cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.
      "Tiếp tục thực hiện bước điều chỉnh tổ chức và biên chế lực lượng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ mới. Giáo dục bộ đội mài sắc tinh thần cảnh giác, ý thức sẵn sàng chiến đấu và chiến đấu thắng lợi, không để Tổ quốc bị bất ngờ trong mọi tình huống."
       Trước yêu cầu bảo vệ Tổ quốc XHCN trong thời mới, Chủ tịch Trần Đức Lương nêu ra một số phương hướng lớn nhằm xây dựng nền quốc phòng toàn dân, xây dựng các lực lượng vũ trang nhân dân và quân đội nhân dân vững mạnh, làm nòng cốt cho toàn dân thực hiện tốt hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN.
      Cũng tại buổi lễ, Đại tướng Phạm Văn Trà, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó Bí thư Đảng ủy quân sự Trung ương khẳng định quyết tâm của các lực lượng vũ trang tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng và nhân dân, kiên định sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội, đảm bảo quân đội là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành và tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cả hội trường Ba Đình dành một tràng vỗ tay nhiệt liệt khi Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người Anh cả của các thế hệ bộ đội Cụ Hồ lên phát biểu ý kiến. Đại tướng nêu bật ý nghĩa quan trọng của sự ra đời Đội tuyên truyền giải phóng quân, đội quân chủ lực lực đầu tiên của quân đội ta và tư tưởng Hồ Chí Minh về quân sự trong những ngày đầu thành lập.
        Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho rằng quân đội ta dù hiện đại đến đâu cũng hết sức coi trọng xây dựng về mặt chính trị, xây dựng bản chất cách mạng, làm cho mọi cán bộ, chiến sĩ phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”; phải nâng cao tri thức quân sự, nghiên cứu học thuyết quân sự Việt Nam và thực hiện thật tốt việc kết hợp kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với đối ngoại, quốc phòng với an ninh. 
       Thay mặt thế hệ sĩ quan, chiến sĩ quân đội thời kỳ mới, Đại tá Lê Hoàng Phúc, Sư đoàn trưởng sư đoàn 330 hứa với các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước và nhân dân sẽ phát huy những truyền thống tốt đẹp của các thế hệ quân nhân cách mạng, góp phần thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng thành công và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN./. 

 

Theo TTXVN


Print
747 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top