CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Huyện Kiên Hải – Kiên Giang: Chú trọng nâng cao hiệu quả hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở

327 Lượt xem

Trong những năm qua, việc xây dựng và phát triển thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được huyện Kiên Hải – tỉnh Kiên Giang được quan tâm, triển khai đồng bộ. Với nhiều giải pháp thiết thực, hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao từng bước được chú trọng đầu tư hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giữ gìn văn hóa, rèn luyện sức khỏe của các tầng lớp nhân dân.

Đặc biệt trong 2 năm gần đây, thực hiện công văn số 3975/BVHTTDL-VHCS ngày 26/10/2021 của Bộ VHTTDL cũng như các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Kiên Giang về “Thực hiện các giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng các hoạt động của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao (VHTT) cơ sở đáp ứng nhu cầu hưởng thụ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương”, hệ thống thiết chế VHTT của huyện đã được khai thác và sử dụng hiệu quả.

Theo đó, huyện đã thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch đất xây dựng, phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng văn hóa, thể thao từ xã, thị trấn đến các thôn, xóm, khu phố. Quá trình đầu tư xây dựng các công trình VHTT được thực hiện công khai, minh bạch; công tác quản lý, nêu cao trách nhiệm của cộng đồng trong đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp nhà văn hóa, sân thể thao cơ sở được tăng cường. Cùng với nguồn kinh phí của nhà nước cấp, chính quyền đã vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công để xây dựng nhà văn hóa, sân tập thể thao...

Nhờ đó, đến nay hệ thống thiết chế VHTT trên địa bàn huyện được đầu tư, xây dựng cơ bản đáp ứng được yêu cầu về quy mô, diện tích cũng như công năng sử dụng, như: Trung tâm VHTTTT huyện có 01 sân khấu ngoài trời; 01 sân bóng đá 07 người (diện tích 5.200m2); 01 Thư viện (diện tích 108,85m2). Trụ sở cơ quan làm việc của Trung tâm đang xây dựng đạt 60%, với số vốn đầu tư 4,5 tỷ đồng và 01 Nhà Thi đấu thể thao đa năng hiện đang xây dựng tại khu lấn biển Hòn Tre, với diện tích 3.000m2. Đài truyền thanh huyện có 38 cụm loa, 43 loa và Trạm Truyền thanh các xã Lại Sơn, An Sơn, Nam Du đều có hệ thống loa truyền thanh.

Toàn huyện có 3 xã có Trung tâm VHTT được xây dựng với kinh phí từ 2-3 tỷ đồng (riêng xã An Sơn, mới được cấp kinh phí 2 tỷ đồng cho việc xây dựng Trung tâm VHTT nhưng chưa xây dựng). Các xã đều có Nhà văn hóa, sân bóng đá, bóng chuyền, sân tập luyện TDTT cho người già và trẻ em. Toàn huyện có 13/13 Nhà Văn hóa ấp gắn liền với trụ sở ấp được đầu tư xây dựng từ năm 2016 đến nay.

Đặc biệt, việc hoàn thiện hệ thống thiết chế VHTT cơ sở có tác động sâu sắc, toàn diện đến nhiều lĩnh vực của đời sống, thực sự trở thành giải pháp quan trọng trong việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 (khóa VIII) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đáp ứng yêu cầu của việc thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh trên địa bàn huyện.

Image

Theo thống kê, trung bình hàng năm, Trung tâm VHTTTT huyện tổ chức trên 30 hoạt động, hội thi, hội diễn, sân chơi, hội thao, giải thi đấu nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của đất nước, địa phương; thường xuyên củng cố, kiện toàn và duy trì hoạt động các CLB theo sở thích như đờn ca tài tử, hát với nhau, dưỡng sinh, bóng đá, bóng chuyền, các đội, nhóm tuyên truyền lưu động…. Một trong những đơn vị điển hình trong công tác xây dựng và khai thác hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở trên địa bàn huyện phải kể đến xã Lai Sơn. Hiện nay, trên địa bàn xã có hàng chục CLB văn hóa, thể thao (như CLB đờn Ca tài tử, các CLB TDTT tập trung ở các môn; Thể dục dưỡng sinh, Cầu lông, Bóng đá, Bóng chuyền). Hàng năm, Trung tâm VHTT xã duy trì tổ chức hàng chục giải văn nghệ, thể thao…

Cùng với những kết quả đạt được, việc xây dựng, khai thác và sử dụng các thiết chế VHTT trên địa bàn huyện còn gặp nhiều khó khăn. Với đặc điểm về điều kiện tự nhiên là một huyện đảo, địa bàn bị chia cắt, dân cư thưa thớt và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn không nhiều, chủ yếu là doanh nghiệp vừa và nhỏ nên công tác vận động xã hội hóa nguồn kinh phí để xây dựng thiết chế VHTT và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao gặp nhiều khó khăn. Đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa, thể thao cơ sở ở một số xã, phường còn thiếu và yếu, do công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức; Một số địa phương chưa quan tâm phân bổ đúng mức đối với nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, trang thiết bị và tổ chức hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT cơ sở. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền về vai trò của hệ thống thiết chế VHTT cơ sở chưa được thực hiện thường xuyên…

Trước thực trạng đó, trong thời gian tới, huyện Kiên Hải tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm phát triển hệ thống thiết chế VHTT cơ sở, trong đó trọng tâm là đầu tư về cơ sở vật chất kỹ thuật và bố trí nguồn nhân lực, kinh phí phù hợp để tổ chức hiệu quả các hoạt động của hệ thống thiết chế VHTT cơ sở. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, công tác tuyên truyền và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế VHTT cơ sở. Quan tâm xây dựng những mô hình thí điểm, từ đó rút kinh nghiệm, nhân rộng, học tập những mô hình hoạt động hiệu quả. Có những cơ chế, chính sách phù hợp để huy động mọi nguồn lực xây dựng hệ thống thiết chế VHTT cơ sở. Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn thành lập các loại hình câu lạc bộ, tổ chức các hoạt động phù hợp từng nhóm đối tượng, lứa tuổi; đổi mới nội dung và hình thức sinh hoạt của các ấp, các đoàn thể, các câu lạc bộ, tạo sự mới mẻ, hấp dẫn và phối hợp mở các lớp bồi dưỡng năng khiếu để tạo nguồn nhân lực cho địa phương.

Với sự quyết liệt từ các cấp chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân, huyện đặt mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, trung tâm VHTTTT huyện hoàn thiện 70% các trang thiết bị, dụng cụ tập luyện cho các hoạt động VHTT đạt chuẩn theo quy định; Hoàn thiện và đưa vào khai thác sử dụng Nhà thi đấu đa năng của huyện; Sửa chữa, nâng cấp thư viện huyện; Nâng cấp sân bóng đá huyện tại xã Hòn Tre; xây dựng mới 02 sân bóng đá cỏ nhân tạo, 02 sân quần vợt; 100% xã hoàn thành việc xây dựng và đưa vào hoạt động Trung tâm VHTT, có công viên phục vụ vui chơi giải trí cho người dân và trẻ em; 13/13 ấp có Nhà Văn hóa kết hợp với trụ sở làm việc của ấp, có khu vui chơi thể thao cho nhân dân đạt chuẩn theo quy định về tiêu chí xã đạt nông thôn mới. Phối hợp bồi dưỡng cán bộ, huấn luyện viên, trọng tài, vận động viên làm nòng cốt cho phong trào từ cơ sở.

Đến năm 2030, phấn đấu hoàn chỉnh hệ thống thiết chế VHTT đầy đủ, đồng bộ phục vụ cộng đồng và cho sự nghiệp phát triển văn hóa - xã hội của huyện. Nâng cấp Trung tâm VHTTTT huyện; hoàn thiện cơ sở vật chất đạt chuẩn theo quy định. Củng cố và tăng cường hệ thống thiết chế VHTT cơ sở; tiếp tuc sửa chữa, nâng cấp, quản lý và sử dụng hiệu quả hệ thống cơ sở vật chất được đầu tư đảm bảo đáp ứng nhu cầu tập luyện, sinh hoạt của nhân dân. Nâng cấp Nhà Văn hóa các ấp kết hợp xây dựng khu thể thao, sân bóng đá để đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân địa phương.

Bài, ảnh VD

Print
327 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top