TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đề án “Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020”

3637 Lượt xem

Ngày 15/6/2015, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 2010/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề cương Đề án “Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ đến năm 2020”.

Đề án được xây dựng nhằm mục đích góp phần nâng cao vai trò, xác định tầm quan trọng của công tác hợp tác quốc tế trong đào tạo; làm căn cứ để xây dựng các chương trình, kế hoạch, dự án đẩy mạnh hoạt động hợp tác quốc tế trong đào tạo văn hóa nghệ thuật, thể dục thể thao và du lịch, cụ thể cho từng lĩnh vực của ngành và cho từng cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ.

Đối tượng hướng đến của Đề án là toàn bộ hoạt động về hợp tác quốc tế trong đào tạo Văn hóa nghệ thuật, Thể dục thể thao và Du lịch tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ với những nội dung về liên kết hợp tác với các đối tác quốc tế (bao gồm việc tham gia các chương trình, dự án do nước ngoài tài trợ, cử cán bộ, giáo viên, giảng viên, học sinh, sinh viên đi đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài, mời chuyên gia, giảng viên nước ngoài vào giảng dạy, tiếp nhận cán bộ, học sinh, sinh viên nước ngoài vào học tập, nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo trực thuộc Bộ và công tác liên kết đào tạo với các đối tác nước ngoài…), trong đó đặt trọng tâm vào các nhóm đối tượng đặc biệt có vai trò quyết định và đột phá trong phát triển đội ngũ nhân lực văn hóa, thể thao, du lịch và phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội của đất nước.

Để ứng dụng một cách hiệu quả, vệc xây dựng Đề án được dựa trên cơ sở quán triệt các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước như: Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014  ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Nghị quyết số 102/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch hành động của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Đồng thời, căn cứ cơ sở thực tiễn và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.

A.T

 

 

Print
3637 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top