CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đảng ủy Tổng cục TDTT ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng

2172 Lượt xem

Ngày 16/9, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025.

Mục tiêu đề ra

Mục tiêu đề ra của chương trình là toàn Đảng bộ quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Bộ VHTTDL nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời phối hợp với lãnh đạo Tổng cục TDTT, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển sự nghiệp TDTT theo phương hướng, mục tiêu đã được xác định tại các Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII; các Chương trình, Đề án, Chiến lược của Chính phủ, góp phần thực hiện thắng lợi chiến lược phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2026.

Đảng bộ Tổng cục TDTT đặt mục tiêu cụ thể là: 100% đảng viên trong Đảng bộ nghiên cứu, học tập, quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 100% các đảng bộ, chi bộ cơ sở xây dựng Chương trình hành động nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương, Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy Bộ VHTTDL, Đảng ủy Tổng cục TDTT.

100% chi bộ nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phù hợp với lĩnh vực công tác và truyền thống văn hóa của dân tộc. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, 100% đảng viên đăng ký và tự giác học tập, làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh xây dựng phương hướng phấn đấu của cá nhân, đăng ký làm theo bằng những việc làm cụ thể. Hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh, trong đó có 20% đạt tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu; trên 95% đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% đảng viên đủ tư cách hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Cùng với đó, 100% chi bộ duy trì sinh hoạt hàng tháng và sinh hoạt chuyên đề ít nhất mỗi quý 1 chuyên đề; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao.

Đối với chỉ tiêu phát triển Đảng, Chương trình hành động cũng đề ra mục tiêu phấn đấu kết nạp 100-110 đảng viên, bảo đảm tiêu chuẩn, chất lượng gắn với nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên theo quy định; 100% đảng viên dự bị được chuyển đảng chính thức đúng thời gian quy định; tăng cường quản lý đảng viên, nhất là đảng viên đi nước ngoài về việc riêng; thường xuyên rà soát, sang lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi đảng đảm bảo đúng theo Hướng dẫn 02-HD/BTCTW ngày 12/4/2021 của Ban Tổ chức Trung ương.

Về chỉ tiêu phát triển ngành, phấn đấu đến năm 2025 số người tham gia tập luyện TDTT thường xuyên đạt 38% dân số, số gia đình tập luyện TDTT đạt 28% số hộ gia đình trên toàn quốc. Giữ vững vị trí là một trong ba nước đứng đầu tại các kỳ SEA Gamess; phấn đấu có từ 3-5 huy chương Vàng tại ASIAD 2022; phấn đấu có từ 20-25 VĐV tham dự Olympic và có huy chương tại Olympic năm 2024.

Những nhiệm vụ cần thực hiện

Để đạt được những mục tiêu đề ra, Đảng ủy Tổng cục TDTT đã xây dựng những nhóm nhiệm vụ và giải pháp cần thực hiện. Theo đó trong việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện nghiêm túc việc tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng. Đồng thời chỉ đạo, động viên cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động nỗ lực sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Tổng cục, ngành, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam hài hòa với phát triển kinh tế, ổn định chính trị, đảm bảo an ninh quốc phòng, đảm bảo yêu cầu thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế; tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để thực thi nhiệm vụ có trách nhiệm, có tâm, có tầm và có sản phẩm; phát huy tinh thần chiến thắng, tinh thần fair-play của thể thao để lan tỏa những điều tốt đẹp trong sự nghiệp phát triển TDTT, vì mục tiêu dân cường thì quốc thịnh.

Đối với công tác lãnh đạo xây dựng Đảng, tập trung tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, coi trọng xây dựng Đảng về tư tưởng, tập trung xây dựng Đảng về đạo đức; Củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên; Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị; Đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Tăng cường và đổi mới công tác dân vận, lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội; Thắt chặt hơn nữa mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân và tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong điều kiện mới.

KC

Tải tài liệu

Print
2172 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top