CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Bộ VHTTDL

3670 Lượt xem

Chiều ngày 29/7, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) đã tổ chức Hội nghị tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020, định hướng giai đoạn 2021 – 2030. Thứ trưởng Tạ Quang Đông đã chủ trì và điều hành Hội nghị.

Theo báo cáo tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính trong giai đoạn 2011 – 2020 đối với công tác cải cách thể chế, Bộ VHTTDL đã xây dựng, trình Chính phủ trình Quốc hội ban hành Luật Du lịch, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục Thể thao, Luật thư viện; trình Chính phủ ban hành 25 Nghị định quy định về nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, nhiếp ảnh và triển lãm, du lịch, Thể dục Thể thao…

Từ năm 2016 đến nay, Bộ đã thực hiện rà soát 944 văn bản, sau rà soát giai đoạn 2014 – 2018, có 366 văn bản quy phạm pháp luật đang còn hiệu lực; 170 văn bản hết hiệu lực toàn bộ; 33 văn bản hết hiệu lực một phần; 40 văn bản cần đình chỉ việc thi hành, ngưng hiệu lực, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ. Giai đoạn 2011 – 2019, Bộ đã tự kiểm tra 233 văn bản, kiểm tra theo thẩm quyền 2350 văn bản. Kết quả, đã phát hiện 44 văn bản có dấu hiệu vi phạm các quy định về căn cứ pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản và thể thức, kỹ thuật trình bày và đã kiến nghị xử lý. Tổ chức 32 Hội nghị phổ biến pháp luật trực tiếp cho hơn 5000 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành VHTTDL.

Thứ trưởng Bộ VHTTDL Tạ Quang Đông chủ trì Hội nghị (Ảnh: Văn Duy)

Thời gian qua, Bộ VHTTDL hoàn thành 100% kế hoạch thanh tra đã được phê duyệt và các nhiệm vụ đột xuất được giao. Đã triển khai 1.487 đoàn thanh tra, kiểm tra, trong đó có 108 đoàn thanh tra hành chính và phòng, chống tham nhũng, 1 đoàn kiểm tra việc thực hiện quy định pháp luật chuyên ngành, 1.378 đoàn thanh tra, kiểm tra chuyên ngành.

Bộ đã triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Bộ với 35 nhiệm vụ cụ thể, hoàn thành 35/35 nhiệm vụ trong việc thực hiện cải cách các hoạt động kiểm tra chuyên ngành, cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh; thành lập các đoàn thanh tra việc chấp hành các quy định; ban hành Quyết định phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực VHTTDL.

Thực hiện tốt việc kiểm soát ban hành mới các thủ tục hành chính, các thủ tục hành chính ban hành mới được đánh giá tác động, đảm bảo đúng theo các quy định và văn bản quy phạm pháp luật đúng thẩm quyền. Thực hiện rà soát đánh giá 117 thủ tục hành chính. Sau khi rà soát, đánh giá, thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ và có phương án ban hành mới, sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật để thực thi các phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Việc công bố các thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ VHTTDL được thực hiện theo đúng quy định. Các thủ tục hành chính sau khi được công bố, đều được công khai đầy đủ. Bộ đã tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính được thực hiện đúng quy trình, 100% hồ sơ thủ tục hành chính giải quyết đúng thời hạn quy định, đáp ứng được yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân; 100% thủ tục hành chính lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ đều được thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Từ năm 2011 đến nay, Bộ VHTTDL nhận được 14 phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, theo đó, Bộ đã có văn bản trả lời 100% các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức và đăng tải trên cổng thông tin của Bộ.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm các quy định về thực hiện rà soát, sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ. Tính đến nay, đã sắp xếp, tinh gọn được 13 phòng và văn phòng đại diện thuộc các tổ chức hành chính trực thuộc Bộ, giảm đầu mối 01 đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ; sắp xếp, tinh gọn được 08 đơn vị, sự nghiệp công lập thuộc các Cục; tinh gọn 288 phòng thuộc các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ. Về quản lý, sử dụng biên chế công chức, viên chức; số lượng biên chế công chức của Bộ năm 2020 giảm so với thời điểm năm 2015 là 77 chỉ tiêu (tương ứng giảm 8,73%); số lượng biên chế sự nghiệp năm 2020 giảm so với thời điểm năm 205 là 504 chỉ tiêu (tương ứng 8,48%).

Từ năm 2011 đến nay, Bộ VHTTDL đã tổ chức 5 đợt thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức cho 585 công chức, viên chức ngành văn hóa, thể thao và du lịch; sơ tuyển và gửi các cơ quan có thẩm quyền tổ chức thi nâng ngạch công chức, viên chức với số lượng cử đi thi gần 500 người tham gia các kỳ thi tuyển nâng ngạch. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cổ phần hóa, tái cơ cấu các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước trực thuộc Bộ; hướng dẫn các doanh nghiệp trình tự, thủ tục lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để tiến hành cổ phần hóa theo đúng các quy định hiện hành; thực hiện quản lý quỹ tiền lương, thù lao tiền thưởng đối với kiểm soát viên và người đại diện phần vốn nhà nước.

Ngoài ra về việc hiện đại hóa hành chính, tính đến nay Bộ VHTTDL đã cung cấp 44 dịch vụ công trực tuyến trong đó có 31 dịch vụ mức độ 3 và 13 dịch vụ mức độ 4 hoàn thành chỉ tiêu Chính phủ giao. Cổng dịch vụ công quốc gia của Bộ đã kết nối liên thông và tích hợp cung cấp thành công 01 dịch vụ trên cổng dịch vụ công quốc gia trong giai đoạn thử nghiệm. Hiện đã hoàn thành liên thông 4 cấp hành chính với Chính phủ, đảm bảo 100% văn bản xử lý trên môi trường mạng; đã tạo lập tài khoản, hướng dẫn sử dụng phần mềm cho 29 đơn vị thuộc Bộ, thiết lập tổng số 1.292 tài khoản cho 29 đơn vị tham gia sử dụng phần mềm, hướng dẫn sử dụng cho từng người tham gia sử dụng phần mềm tại các đơn vị…

Hội nghị đã nhận được nhiều tham luận thiết thực, bổ ích nhằm giúp cho công tác cải cách hành chính của Bộ ngày càng hiệu quả hơn. Phát biểu, kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đánh giá cao công tác chuẩn bị của Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc cho Hội nghị lần này. Đồng thời ghi nhận, biểu dương những kết quả mà toàn ngành đạt được trong công tác cải cách hành chính. Thứ trưởng Tạ Quang Đông khẳng định: Công tác chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ quan trọng của ngành. Thời gian qua, các thủ tục hành chính đã được thống kế, đơn giản và gọn nhẹ. Việc thực hiện cơ chế 1 cửa ngày càng được cải tiến theo hướng tạo điều kiện thuận lợi đối với các tổ chức và cá nhân tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Tạ Quang Đông đề nghị Văn phòng Bộ và các đơn vị trực thuộc cần khắc phục tối đa những sai sót, hạn chế, tồn tại trong công tác cải cách hành chính như: một số thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực còn rườm rà, phức tạp. Số lượng các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế 1 cửa liên thông còn ít; công tác rà soát các thủ tục hành chính tại một số đơn vị còn mang tính thụ động chưa thực sự được quan tâm…

Để khắc phục những việc này, Thứ trưởng Tạ Quang Đông yêu cầu các đơn vị của Bộ, trực thuộc Bộ thời gian tới cần xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhà nước đủ năng lực, có trình độ, khả năng đáp ứng trước các yêu cầu cải cách hành chính ngày càng cao trong giai đoạn mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nhận thức về cải cách hành chính trong hệ thống chính trị và ngoài xã hội; đồng thời tạo điều kiện cho người dân thể hiện tốt vai trò giám sát đối với hoạt động của đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước…

N.H

Print
3670 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top