CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cơ quan hành chính nhà nước hoạt động theo tiêu chuẩn ISO 9001:2000

9211 Lượt xem

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định (số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009)) về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước bắt đầu từ ngày 25/11/2009.

Theo Quyết định này, tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong quyết định số 144/2006/QĐ-TTg được thay thế bằng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008. Trong trường hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 được soát xét, thay đổi và được cơ quan có thẩm quyền công bố thì áp dụng theo phiên bản mới.

Đối tượng áp dung tiêu chuẩn mới (TCVN ISO 9001:2008) được bổ sung, mở rộng hơn. Nếu như theo Quyết định 144/2006/QĐ-TTg chỉ quy định đối với Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ (trừ các cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh); UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, UBND quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Quyết định mới còn bổ sung đối tượng là cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.

Ngoài ra, Quyết định mới còn quy định đối với các cơ quan hành chính nhà nước thuộc lĩnh vực quốc phòng và an ninh có hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, tổ chức dân sự phải thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động này. Thay cho trường hợp khi áp dụng hệ thống quản lý này phục vụ cho yêu cầu hoạt động của mình theo hướng dẫn của cơ quan quản lý cấp trên.

Điều 4 của Quyết định 144/2006/QĐ-TTg quy định về thời hạn thực hiện được sửa đổi rất chi tiết, cụ thể quy định về kế hoạch và tiến độ thực hiện. Theo đó, kế hoạch thực hiện quy định cho từng trường hợp. Đối với cơ quan hành nhà nước đã xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng thì tiếp tục áp dụng và duy trì hệ thống quản lý chất lượng đã xây dựng. Còn đối với cơ quan hành chính nhà nước đã được phê duyệt kế hoạch và đang triển khai xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng trước ngày 30/9/2009 (tức trước ngày ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung này) thì tiếp tục thực hiện.

Đối với các trường hợp là các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng cho cá nhân, tổ chức thì danh mục các thủ tục hành chính phải áp dụng hệ thống quản lý chất lượng căn cứ vào kết quả của Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007 – 2010 ban hành kèm theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ thực hiện việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng và công bố.

UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc thực hiện việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố.

Quyết định này quy định, đến ngày 31/12/2012, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng đối với toàn bộ hoạt động liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính cho cá nhân, tổ chức.

Cũng đến ngày 31/12/2012, các cơ quan ngành dọc đóng tại địa phương trực thuộc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ xây dựng và công bố.

Ngày 31/12/2013, UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan chuyên môn trực thuộc phải hoàn thành việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo mô hình khung do Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng và công bố.

Quyết định này còn quy định sửa đổi Điều 10 (nhiệm vụ của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND cấp tỉnh), Điều 11 (nhiệm vụ của Bộ Tài chính), Điều 12 (nhiệm vụ của Bộ Khoa học và Công nghệ), Điều 13 (nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị là đối tượng thực hiện việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải thiện hệ thống quản lý chất lượng) và bãi bỏ các Điều 14, 15 (quy định nhiệm vụ của Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ).

Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 cũng như TCVN ISO 9001:2008 được tiến hành thông qua việc xây dựng và thực hiện hệ thống quy trình xử lý công việc hợp lý, phù hợp với quy định của pháp luật nhằm tạo điều kiện để người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước kiểm soát được quá trình giải quyết công việc trong nội bộ của cơ quan, thông qua đó từng bước nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quản lý và cung cấp dịch vụ công. 

ISO 9001:2008 không đưa ra các yêu cầu mới so với phiên bản năm 2000 đã bị thay thế, mà chỉ làm sáng tỏ những yêu cầu hiện có của ISO 9001: 2000 dựa vào kinh nghiệm áp dụng trong thực tế 8 năm qua và đưa ra những thay đổi hướng vào việc cải thiện nhằm tăng cường tính nhất quán với tiêu chuẩn ISO 14001: 2004 về hệ thống quản lý môi trường.

Ngọc Khánh

Print
9211 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top