TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VH,TT&DL

9913 Lượt xem

Điểm mới của Nghị định này là ngoài việc thanh tra cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, Thanh tra VH,TT&DL còn thanh tra chuyên ngành VH,TT&DL với 24 nội dung chi tiết.

Ngày 28/8/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra VH,TT&DL (Nghị định 71/NĐ-CP). Theo Nghị định, Thanh tra thực hiện chức năng thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch theo quy định của pháp luật.

Tổ chức của Thanh tra VH,TT&DL bao gồm Thanh tra Bộ VH,TT&DL và Thanh tra Sở VH,TT&DL. Thanh tra Bộ chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về công tác, tổ chức và nghiệp vụ của Thanh tra Chính phủ. Thanh tra Sở chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Giám đốc Sở VH,TT&DL đồng thời chịu sự hướng dẫn về công tác, nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh và về công tác, nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ.

Ngoài thanh tra cơ quan, tổ chức, cá nhân thuộc quyền quản lý trực tiếp của Thủ trưởng cơ quan quản lý nhà nước cùng cấp trong việc chấp hành chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao, Thanh tra VH,TT&DL còn thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành VH,TT&DL.

Đây cũng là điểm mới của Nghị định này. Nghị định đã quy định chi tiết 24 nội dung thanh tra chuyên ngành. Trong đó, riêng về lĩnh vực TDTT sẽ thanh tra 3 nội dung: TDTT cho mọi người; Thể thao thành tích cao và thể thao chuyên nghiệp; Hoạt động kinh doanh dịch vụ thể thao. Ngoài các nội dung riêng về từng lĩnh vực văn hoá, gia đình, du lịch còn thanh tra các nội dung: Chương trình quốc gia, dự án đầu tư thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT; Hoạt động của các hội, hiệp hội, liên đoàn và tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực văn hóa, gia đình, TDTT; Thông tin đối ngoại trong hoạt động VH,TT&DL và việc thực hiện các quy định khác của pháp luật liên quan đến hoạt động văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch.

Nghị định này sẽ thay thế các Nghị định số 144/2004/NĐ-CP ngày 14/7/2004 của Chính phủ về tổ chức, nhiệm vụ và quyền hạn của Thanh tra Thể dục thể thao; Nghị định số 138/2005/NĐ-CP ngày 09/11//2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Văn hóa – Thông tin; Nghị định số 47/2001/NĐ-CP ngày 10/8/2001 của Chính phủ về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của Thanh tra Du lịch.

Nghị định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/11/2009.

HKiên

Print
9913 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Ngô Thịnh Hường - Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top