CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VH,TT&DL tiếp tục họp bàn về thực hiện “Chương trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long-Hà Nội”

3341 Lượt xem

Để chuẩn bị tích cực cho Đại lễ, Thứ trưởng Bộ VH,TT&DL Lê Tiến Thọ giao Tổng Cục TDTT, Cục Nghệ thuật biểu diễn, Cục Văn hóa cơ sở, Cục Điện ảnh, Vụ Văn hóa dân tộc, Nhà hát tuổi trẻ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam và các đơn vị liên quan sớm làm việc với Vụ Kế hoạch, Tài chính để rà soát dự toán kinh phí thực hiện các nhiệm vụ, đặc biệt là các hoạt động có huy động nguồn kinh phí xã hội hóa.

Ngày 6/5/2010, ti B VH,TT&DL, Th trưởng Lê Tiến Th đã ch trì cuc hp vi mt s đơn v liên quan thuc B v thc hin “Chương trình k nim 1000 năm Thăng Long-Hà Ni”. D hp có đại din B Tài chính, Văn phòng Ban Ch đạo quc gia 1000 năm Thăng Long, lãnh đạo các đơn v thuc B: Tng cc TDTT, Tng cc Du lch, Cc Ngh thut biu din, Cc Văn hoá cơ s, Cc Hp tác Quc tế, Cc Đin nh, Cc M thut, Nhiếp nh và Trin lãm, V Kế hoch, Tài chính, V Văn hóa dân tc, Trung tâm Trin lãm Văn hoá ngh thut Vit Nam, Trung tâm Hi ch Trin lãm Vit Nam, Nhà hát Tui tr, Liên đoàn Xiếc Vit Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo V Kế hoch, tài chính và các đơn v báo cáo tình hình d toán kinh phí thc hin Chương trình k nim 1000 năm Thăng Long-Hà Ni và ý kiến ca các đại biu d hp, Th trưởng đề nghị các Tng cc, Cc, V, đơn v chc năng thuc B hoàn thin kế hoch, kch bn, d toán kinh phí (theo hướng dn ti Công văn s 1281/BVHTTDL-KHTC ngày 15/4/2010 ca B VH,TT&DL), trình lãnh đạo B phê duyt trước ngày 15/5/2010. Sau thi hn này chưa có kch bn được phê duyt, đề ngh đơn v có báo cáo gii trình để lãnh đạo B xem xét x lý.

Thứ trưởng giao Tng Cc TDTT, Cc Ngh thut biu din, Cc Văn hóa cơ s, Cc Đin nh, V Văn hóa dân tc, Nhà hát tui tr, Liên đoàn Xiếc Vit Nam và các đơn v liên quan sm làm vic vi V Kế hoch, Tài chính để rà soát d toán kinh phí thc hin các nhim v, đặc bit là các hot động có huy động ngun kinh phí xã hi hóa.   

Còn Cc Ngh thut biu din, V Kế hoch, Tài chính báo cáo lãnh đạo B v vic chm xây dng kch bn dn đến vic chm tng hp d toán kinh phí trình B Tài chính; Văn phòng B báo cáo các địa phương chưa hoàn thin kế hoch, kch bn thc hin Chương trình k nim 1000 năm Thăng Long-Hà Ni (ti giao ban lãnh đạo B sáng th 2, ngày 10/5/2010).

V Kế hoch, Tài chính có nhiệm vụ hướng dn quy trình thm định kế hoch, kch bn và d toán để h tr kinh phí cho các Tnh-Thành liên quan; Hoàn thin tng hp d toán kinh phí chung các hot động k nim 1000 năm Thăng Long-Hà Ni ca các đơn v thuc B.

HKiên

Print
3341 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top