CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL phê duyệt chiến lược phát triển khoa học công nghệ ngành giai đoạn 2013 - 2020, tầm nhìn 2030

5534 Lượt xem

Trong những năm qua, khoa học công nghệ đã trở thành nhiệm vụ then chốt của ngành Văn hoá, thể thao và Du lịch, gắn liền với nhiệm vụ quản lý nhà nước, phát triển sự nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch. Nhằm đưa ra định hướng cho công tác phát triển khoa học công nghệ nhành Văn hoá, Thể thao và Du lịch, ngày 29/11, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 4227/QĐ-BVHTTDL về việc phê duyệt Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch giai đoạn 2013-2020, tầm nhìn 2030.

Theo đó, để thực hiện phát triển khoa học và công nghệ, trong thời gian tới, Bộ VHTTDL sẽ thực hiện đồng bộ 3 nhiệm vụ, đó là: tập trung đổi mới cơ chế, chính sách phát triển khoa học và công nghệ, tăng cường tiềm lực khoa học và công nghệ; gắn nghiên cứu với ứng dụng, góp phần thực hiện các chiến lược và chính sách và giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra, thúc đẩy phát triển sự nghiệp văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Bên cạnh đó, để các hoạt động nghiên cứu khoa học công nghệ được triển khai thuận lợi, Bộ VHTTDL sẽ tăng cường đầu tư nguồn ngân sách cho các nhiệm vụ khoa học công nghệ, đi đôi với việc đẩy mạnh xã hội hoá, huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển khoa học và công nghệ. Đồng thời khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho sáng tạo, sáng chế, phát minh khoa học và công nghệ gắn với nghiên cứu và đào tạo. Thúc đẩy việc tạo lợi ích về kinh tế từ kết quả nghiên cứu ứng dụng đi đôi với việc tăng cường quản lý và thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ nói chung, quyền tác giả, quyền liên quan nói riêng trong lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục thể thao và du lịch.

Với những định hướng đề ra, ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch hướng đến mục tiêu phấn đấu đến năm 2020, hoạt động khoa học và công nghệ thực sự trở thành động lực phát triển văn hoá, thể thao và du lịch gắn với nhiệm vụ quản lý nhà nước, tạo điều kiện sáng tạo, sáng chế, phát minh và ứng dụng; gắn ứng dụng khoa học và công nghệ với đào tạo phát triển nguồn nhân lực, nhằm phục vụ các mục tiêu chung của Chiến lược phát triển khoa học và công nghệ quốc gia và các Chiến lược phát triển của ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch.

Phấn đấu giai đoạn từ 2013 đến 2020, mỗi năm đưa vào thực hiện từ 2 đến 3 đề tài, dự án cấp Nhà nước, chương trình nghiên cứu khoa học cấp Bộ; số đề tài độc lập cấp Bộ tăng 20-25% so với năm 2012, trong đó 100% đề tài, dự án, chương trình có tác động tích cực trong thực tiễn, trong đó 50% là các nghiên cứu ứng dụng; có các công trình khoa học được công bố quốc tế và tăng số lượng sáng chế đăng ký bảo hộ.

Để thực hiện tốt việc phát triển khoa học và công nghệ, trong Chiến lược cũng xây dựng 3 nhóm giải pháp thực hiện, trong đó tập trung vào việc đổi mới cơ chế quản lý hoạt động khoa học và công nghệ ; cải tiến chế độ tài chính trong việc thực hiện nhiệm vụ khoa học; xây dựng một số chính sách cụ thể mang tính đặc thù của ngành để tạo động lực cho các cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ. Bên cạnh đó, tập trung phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ và tăng cường đẩy mạnh công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học và công nghệ.

V.A

Print
5534 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3856 9521 - 3823 0039 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top