CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Bộ VHTTDL ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng

4776 Lượt xem

Ngày 14/2, Bộ trưởng Bộ VHTTDL đã ký ban hành Quyết định số 407/QĐ-BVHTTDL ban hành Quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật trong tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước.

Theo đó, Quy định này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao sử dụng ngân sách nhà nước. Đối với những quy định cụ thể về tiêu chí, tiêu chuẩn cung cấp dịch vụ sự nghiệp công, Quy định đưa ra 4 tiêu chí, tiêu chuẩn cụ thể về tổ chức và quản lý; về cơ sở vật chất, trang thiết bị, về đội ngũ giảng viên và cán bộ quản lý cũng như về chất lượng dịch vụ sự nghiệp công. Trong đó, các giảng viên tham gia giảng dạy phải đạt chuẩn về chuyên môn, nghiệp vụ, đảm bảo thực hiện đầy đủ các nội dung, chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Đội ngũ cán bộ quản lý có kinh nghiệm trong cung ứng dịch vụ sự nghiệp công, thực hiện đúng nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

Bên cạnh đó, Quy định cũng nêu cụ thể quy trình thực hiện dịch vụ sự nghiệp công sẽ gồm 9 bước gồm: Dự thảo kế hoạch và công văn gửi địa phương góp ý về kế hoạch tổ chức lớp (Bước 1); Ban hành kế hoạch và công văn triệu tập học viên (Bước 2); Ban hành các quyết định thành lập Ban Tổ chức, giảng viên, trợ giảng và giấy mời giảng viên (Bước 3); Biên tập tài liệu và triển khai công tác chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu của dịch vụ sự nghiệp công (Bước 4); Xây dựng chương trình tập huấn, khai mạc; xây dựng dự toán kinh phí tổ chức (Bước 5); Thiết kế maket và in phông khai mạc, băng zôn chào mừng (Bước 6); Tổ chức cung cấp dịch vụ công theo chương trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (Bước 7); Các công viên liên quan đến thuê hội trường học lý thuyết, thuê ô thăm quan thực tế, ... (Bước 8) và Thanh, quyết toán kinh phí theo quy định tài chính hiện hành (Bước 9).

Đối với quy định cụ thể về định mức kinh tế - kỹ thuật, nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật dịch vụ sự nghiệp công bao gồm các định mức về lao động; cơ sở vật chất; thiết bị và vật tư. Theo đó, định mức lao động là mức tiêu hao lao động cần thiết của người lao động để hoàn thành một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công; Định mức cơ sở vật chất là thời gian sử dụng và diện tích sử dụng để tổ chức một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công; Định mức thiết bị là mức tiêu hao đối với từng loại thiết bị để hoàn thành một khối lượng công việc của dịch vụ sự nghiệp công và định mức vật tư là mức tiêu hao từng loại  nguyên, nhiên liệu cần thiết hoàn thành việc thực hiện dịch vụ sự nghiệp công.

Định mức kinh tế - kỹ thuật tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ cho hướng dẫn viên, cộng tác viên thể dục, thể thao quy định đối với một đợt tập huấn trong điều kiện lớp học chuẩn 120 học viên, trường hợp số lượng học viên có thay đổi, nhưng tối đa không quá 240 học viên/lớp, tối thiểu 40 học viên/lớp; thời gian tập huấn 5 ngày (quy đổi bằng 40 tiết học).

Số lượng thành viên Ban tổ chức tối đa không quá 08 người. Số lượng giảng viêndạy học lý thuyết là 01 giảng viên/chuyên đề, giảng viên dạy học thực hành 01 giảng viên/40 học viên/môn. Số lượng trợ giảng khi học thực hành các môn thể thao là 01 trợ giảng/40 học viên/môn. Số lượng thành viên tham gia Tổ giúp việc phục vụ công tác chuẩn bị: hội trường, máy chiếu, âm thanh, sân tập, nhà tập, dụng cụ thực hành tối đa không quá 05 người/1 lớp. Phòng học lý thuyết đảm bảo 1,3m2 trở lên/1 học viên. Sân tập, nhà tập giảng dạy thực hành đảm bảo 01 sân tập hoặc nhà tập/1 môn thể thao.

KC

Print
4776 Đánh giá bài viết này:
1.0

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top