CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

BÀI PHÁT BIỂU THAM LUẬN CỦA ĐẢNG BỘ CƠ QUAN UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ KHỐI CƠ QUAN KHOA GIÁO TRUNG ƯƠNG LẦN THỨ 6

21516 Lượt xem

Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao bày tỏ và thống nhất cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua BCH Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương khoá 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc và có hiệu quả cao đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc Khối Khoa giáo trong đó có Thể dục thể thao. Công tác Khoa giáo trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội; chăm lo đời sống nhân dân và mở rộng quan hệ quốc tế theo đường lối đổi mới của Đảng.

Kính thưa: - Đoàn Chủ tịch

                 - Thưa Đại hội

Tôi xin phép thay mặt toàn thể cán bộ, Đảng viên, công chức, viên chức cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao và thay mặt đoàn đại biểu Đảng bộ cơ quan nhiệt liệt chào mừng Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương lần thứ VI, và tin tưởng chắc chắn rằng, Đại hội của chúng ta sẽ thành công tốt đẹp.

Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao bày tỏ và thống nhất cho rằng: Trong nhiệm kỳ qua BCH Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương khoá 5 đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, sâu sắc và có hiệu quả cao đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc Khối Khoa giáo trong đó có Thể dục thể thao. Công tác Khoa giáo trong nhiệm kỳ qua đã góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phát triển kinh tế xã hội; chăm lo đời sống nhân dân và mở rộng quan hệ quốc tế theo đường lối đổi mới của Đảng.

Đoàn chúng tôi cũng hoàn toàn nhất trí với phần định hướng những nhiệm vụ của Đảng bộ Khối trong nhiệm kỳ 6 từ 2005 đến 2010 và xin phát biểu thêm 2 vấn đề đối với công tác Thể dục thể thao như sau:

Một là: Thể dục thể thao là một lĩnh vực hoạt động xã hội, bao gồm Thể dục thể thao quần chúng (cho mọi người) và thể thao thành tích cao (cho những tài năng đặc biệt). Mục tiêu lớn nhất của Thể dục thể thao là góp phần nâng cao sức khoẻ, phát triển thể chất của nhân dân, đáp ứng nhu cầu xây dựng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hóa (CNH, HĐH) đất nước theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh là "Dân cường thì nước thịnh", "mỗi một người dân yếu ớt là cả nước yếu ớt một phần, mỗi một người dân khoẻ mạnh, tức là cả nước khoẻ mạnh".

Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ kính yêu, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 9 và Chỉ thị 17 ngày 23/10/2002 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khoá 9. Trong những năm qua, sự nghiệp Thể dục thể thao đã có những bước phát triển mới: Về Thể dục thể thao quần chúng, năm 2005 tỷ lệ người tập thường xuyên đạt 17,5% dân số, gia đình thể thao đạt 11% tổng số hộ gia đình. Về thể thao Thành tích cao, lần đầu tiên Việt Nam đứng thứ nhất trong 11 nước tại SEA Games 22 năm 2003, đứng thứ 19 trong 43 nước tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 14 năm 2002; đạt vị trí thứ 3 toàn đoàn tại SEA Games 23 năm 2005 với 71 HCV, 68 HCB, 89 HCĐ vượt chỉ tiêu mà chính phủ và nhân dân giao cho; đặc biệt là thành tích của Bóng đá nữ khi lần thứ 3 liên tiếp Vô địch SEA Games, và chỉ trong mấy ngày qua, Thể thao Việt Nam đã có thêm 10 nhà Vô địch thế giới về Wushu, Đá cầu và Vô địch Châu Á tại giải Cờ vua trẻ. Trình độ tổ chức, điều hành hoạt động Thể dục thể thao, quan hệ quốc tế của thể thao, tiềm năng xã hội hoá và cơ sở vật chất của Thể dục thể thao được nâng cao đáng kể sau khi Việt Nam tổ chức thành công SEA Games 2003; góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế; được nhân dân Việt Nam và bạn bè quốc tế cảm mến và đánh giá cao.

Công tác Đảng trong đảng bộ được đẩy mạnh, nhất là việc bồi dưỡng và xét kết nạp Đảng viên là VĐV, HLV trong các đội tuyển thể thao quốc gia tham gia các kỳ SEA Games: Tại SEA Games 21 năm 2001 ở Malayxia, kết nạp được 3 Đảng viên; SEA Games 22 năm 2003 ở Việt Nam, kết nạp được 11 Đảng viên và vừa qua tại SEA Games 23 ở Philippines kết nạp được 10 Đảng viên.

Tuy vậy, đoàn đại biểu của chúng tôi cũng cho rằng, trong nhiệm kỳ qua, mặc dù đã đạt được những thành tựu rất cơ bản và to lớn, nhưng so với yêu cầu của sự nghiệp CNH, HĐH đất nước, nhu cầu đòi hỏi của nhân dân và nhu cầu tăng trưởng của nền kinh tế thì công tác Thể dục thể thao còn một khoảng cách giữa thực tại và mong muốn. Công tác quản lý ngành Thể dục thể thao còn bất cập (chưa phân định rõ nhiệm vụ quản lý nhà nước về Thể dục thể thao và nhiệm vụ tổ chức các hoạt động sự nghiệp Thể dục thể thao).

Hai là: Trong nhiệm kỳ 6 của Đảng bộ Khối, từ năm 2005 đến năm 2010, Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao xác địng 5 trọng tâm cơ bản sau đây để chỉ đạo điều hành công tác Thể dục thể thao trong cả nước. Đó là:

1- Tiếp tục phát triển phong trào Thể dục thể thao Quần chúng rộng khắp theo hướng đưa các hoạt động Thể dục thể thao về cơ sở; Đối tượng ưu tiên là thanh thiếu niên, học sinh, người cao tuổi, người khuyết tật, nông dân, doanh nhân và đồng bào các dân tộc thiểu số. Địa bàn ưu tiên đầu tư phát triển là Nông thôn và miền núi. Nội dung ưu tiên phát triển là các môn thể thao dân tộc, trò chơi dân gian các phương pháp rèn luyện cổ truyền và các môn thể thao Olympic. Khẩu hiệu hành động của ngành Thể dục thể thao là "Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại" và "Khoẻ để xây dựng và bảo vệ tổ quốc".

2. Phối hợp chặt chẽ với Bộ Giáo dục đào tạo và Trung ương Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tập trung đẩy mạnh và nâng cao chất lượng công tác giáo dục thể chất trong trường học, thu hút thanh thiếu niên, học sinh, sinh viên tham gia các hoạt động Thể dục thể thao lành mạnh, góp phần giáo dục bồi dưỡng thế hệ tương lai, phát triển việc kiểm tra tiêu chuẩn rèn luyện thân thể cho toàn dân theo Chuẩn quốc gia về thể chất người Việt Nam (áp dụng cho thời kỳ đến năm 2020).

3. Chỉ đạo việc xây dựng Luật Thể dục, thể thao trình Quốc hội phê chuẩn vào năm 2006 và các văn bản quy phạm pháp luật ban hành theo thẩm quyền của Chính phủ và của Bộ nhằm tăng cường quản lý nhà nước ngành Thể dục thể thao.

4. Triển khai Chương trình phát triển Thể dục thể thao ở xã, phường, thị trấn theo Quyết định 100 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ với 3 mục tiêu, 4 nhiệm vụ và 6 giải pháp cụ thể, tiến tới hình thành một xã hội tập luyện Thể dục thể thao vì sức khoẻ của mỗi con người và sức khoẻ của toàn cộng đồng.

Triển khai đề án nâng cao thể lực và tầm vóc người Việt Nam (bằng giải pháp dinh dưỡng và thể thao), đề án nâng cao thành tích các môn thể thao theo quan điểm chuyên nghiệp hoá và xã hội hoá (theo Nghị quyết số 05 năm 2005 của Chính phủ), phấn đấu giữ vững vị trí một trong ba quốc gia đứng đầu Đông Nam Á.

5. Phát triển mạnh các tổ chức xã hội về Thể dục thể thao. Đến năm 2010 hầu hết các môn thể thao có Liên đoàn, Hiệp hội cấp quốc gia. Việt Nam có đại diện trong hầu hết các tổ chức thể thao khu vực Đông Nam Á, Châu Á và Thế giới.

Kính thưa Đại hội: Đoàn Đại biểu Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao xin hứa nghiêm túc nghiên cứu Văn kiện trong Đại hội, tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo tại Đại hội này.

Sau Đại hội, Đảng bộ chúng tôi sẽ tổ chức đợt sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ. Để nghiên cứu và xây dựng kế hoạch triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan Khoa giáo Trung ương lần thứ 6 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ X.

Đảng bộ cơ quan Uỷ ban Thể dục thể thao mong muốn tiếp tục nhận được sự chỉ đạo trực tiếp và toàn diện của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối khoá 6 và sự phối hợp, hỗ trợ giúp đỡ của các Đảng bộ trong Khối để chúng tôi có thể hoàn thành được mục tiêu, chỉ tiêu phát triển Thể dục thể thao đến năm 2010 như trong báo cáo chính trị của Đại hội đã giao cho.

Xin kính chúc sức khoẻ các đồng chí lãnh đạo và toàn thể các đồng chí. Chúc đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn!

Print
21516 Đánh giá bài viết này:
3.1

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Chịu trách nhiệm: Lý Đức Thùy - Giám đốc Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này
Copyright@ Trung tâm Thông tin Truyền thông Thể dục thể thao
Back To Top