TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030

Quảng Bình: Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

17 Tháng Ba 2017

Quảng Bình: Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-TTg ngày 28/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030, ngày 08 tháng 10 năm 2012, Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Bình đã ban hành Quyết định số 2350/QĐ-CT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011- 2030 tỉnh Quảng Bình nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 641 trên địa bàn toàn tỉnh.

Quảng Bình: Tiếp tục triển khai Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người
Việt Nam giai đoạn 2016 – 2020, đối tượng quan tâm là học sinh từ 3 đến 18 tuổi.
(Ảnh: Thế Thiện)
Sở Văn hóa và Thể thao kết hợp với các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Quảng Bình, Tạp chí Văn hóa Quảng Bình, Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Bình, trang thông tin điện tử, qbtv.vn tuyên truyền nội dung Đề án 641 và đã chuyển tải hơn 200 tin, bài, phản ánh, phóng sự về lĩnh vực thể dục thể thao, lồng ghép tuyên truyền thông qua các sự kiện chính trị xã hội lớn, các giải thi đấu thể thao. Trong đó nếu rõ ý nghĩa quan trọng, để hình thành phong trào toàn xấ hội cùng chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc người Quảng Binh. Nâng cao nhận thức của các cấp lãnh đạo một số địa phương, đơn vị về công tác Thể dục thể thao, coi trọng vai trò của thể lực là điều kiện để duy trì và phát triển trí tuệ, là phương tiện tất yếu chuyển tải tri thức vào hoạt động thực tiễn trong chiến lược đào tạo và phát huy nhân tố con người.

Quảng Bình đã kết hợp lồng ghép các nhiệm vụ của Đề án với các chương trình mục tiêu của tỉnh đang triển khai như: Sở Văn hóa và Thể thao đã tham mưu Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 26/4/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Bình về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; tiếp tục tham mưu cho ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 21 thảng 6 năm 2013 về ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 01 tháng 12 năm 2011 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát ừiển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020”; Kế hoạch tổ chức triển khai cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020 tiếp tục được mở rộng, thu hút sự tham gia đông đảo của quần chúng nhân dân, góp phần xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh ở cơ sở, qua đó để góp phần thực hiện Đề án có hiệu quả.

Nhằm thống nhất công tác chỉ đạo triển khai thực hiện đề án trên phạm vi toàn tỉnh, Ban Chỉ đạo cũng đã ban hành Kế hoạch để chỉ đạo các ngành và các địa phương triển khai thực hiện đề án một cách đồng bộ, với mục tiêu phát triển thể lực, tầm vóc từng bước nâng cao, cải thiện chất lượng nòi giống và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam nói chung và con người Quảng Bình nói riêng để phục vụ đắc lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Để triển khai thực hiện Để án, Ban Chỉ đạo tỉnh đã triển khai thực hiện các nội dung của 4 chương trình trong Đề án, trong đó tập trung vào chương trình 2 và chương trình 3 về công tác chăm sóc dinh dưỡng kết hợp với chăm sóc sức khỏe và phát triển thể lực bằng giải pháp tăng cường công tác giáo dục thể chất đối với học sinh từ 03 đến 18 tuổi, đã chọn 8 trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn toàn tỉnh làm thí điểm.

Tiến hành khảo sát về chăm sóc sức khỏe cho học sinh địa phương; công tác giáo đục sức khỏe và dinh dưỡng, đánh giá tỷ lệ học sinh bị các bệnh suy dinh dưỡng, béo phì, gù, vẹo cột sống… khảo sát thực trạng công tác giáo dục thể chất trong trường học; chất lượng công tác dạy và học thể dục chính khóa, các hoạt động thể thao ngoại khóa cho học sinh; xây dựng chương trình giáo dục thể chất hợp lý và việc triển khai đồng bộ với công tác y tế học đường và dinh dưỡng học đường.

Nhận thức được đây là một đề án mang tính nhân văn cao, mục tiêu đề án hướng đến nhằm phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong 20 năm tới để nâng cao nguồn nhân lực, từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tuổi thọ của người Việt Nam nói chung và con người Quảng Bình nói riêng. Vì vậy, được các cấp, các ngành quan tâm ủng hộ và sự đồng thuận của quần chúng nhân dân trên địa bàn tỉnh, đó là những thuận lợi để thực hiện tốt các nội dung chương trình đề án.

Bước đầu đề án đã phần nào khắc phục được tình trạng chậm phát triển về tầm vóc và thể lực của con người Quảng Bình bằng chính nhận thức của nhân dân trong tỉnh về tầm quan trọng của đề án. Quảng bình là tỉnh còn nghèo, đời sống của nhân dân Quảng Bình còn gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, nhận thức của một số địa phương, đơn vị về công tác Thể dục thể thao chưa thật sự đầy đủ, chưa coi trọng vai trò của thể lực là điều kiện kiên quyết để duy trì và phát triển trí tuệ, là phương tiện tất yếu chuyển tải tri thức vào hoạt động thực tiễn trong chiến lược đào tạo và phát huy nhân tố con người. Bên cạnh đó kinh phí bố trí để triển khai thực hiện đề án tại địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, việc huy động nguồn kinh phí từ các tổ chức và cá nhân chưa triển khai do thiếu các văn bản hướng dẫn về thu hút nguồn lực tài trợ cho đề án. Công tác giáo dục thể chất trong trường học chưa được xem trọng, phần lớn học sinh chưa thực sự tự giác và tham gia các hoạt động thể thao ngoại khóa tỷ lệ còn thấp.

Từ ngay cho đến năm 2020, Tiếp tục đôn đốc, theo dõi, kiểm tra, giám sát trong phạm vi toàn tỉnh, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc ít người  đến các huyện, thành phố, thị xã… trong việc triển khai thực hiện các chương trình của đề án. Xây dựng Kế hoạch về kinh phí, ban hành các văn bản, tài liệu hướng dẫn thực hiện đề án trong phạm vi toàn tỉnh. Đồng thời để thực hiện đồng bộ các nội dung chương trình thuộc đề án tại địa bàn tỉnh tỉnh.

Huy động nguồn lực Nhà nước tăng cường đầu tư kết hợp với huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, các nguồn vốn viện trợ chính thức, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi để phục vụ đề án. Khuyến khích và tạo mọi điều kiện để các tổ chức cá nhân tham gia tài trợ, đầu tư và liên doanh, liên kết trong việc triển khai các hoạt động có liên quan đến Đề án. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động sự tham gia rộng rãi của các thành phần kinh tế - xã hội.

Đẩy manh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tập luyện TDTT rèn luyện sức khỏe, phát triển thể lực và tầm vóc con người Việt Nam. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động và quảng bá nhằm tạo sự hiểu biết của xã hội về Đề án để hình thành phong trào của toàn xã hội cũng như chăm lo phát triển thể lực, tầm vóc con người Việt Nam.

Lam Anh

Print

Số lượt xem (924)/Bình luận (0)

Contact author

x

Tin tức khác

Cần sớm trình phê duyệt bộ nhận diện của SEA Games 31 Cần sớm trình phê duyệt bộ nhận diện của SEA Games 31
Đó là chỉ đạo của Phó Tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT Trần Đức Phấn trong buổi làm việc với bộ phận thường trực Tiểu ban Thông tin - Truyền thông về công tác chuẩn bị tổ chức SEA Games 31 và ASEAN Para Games 11 vào sáng 2/3.

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top