TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011 - 2030

Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam Giai đoạn 2016 - 2030

17 Tháng Ba 2017

Hòa Bình đẩy mạnh thực hiện Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam Giai đoạn 2016 - 2030

Căn cứ văn bản số 2919/BĐPĐA-VP ngày 23/8/2012 của Ban điều phối Đề án trung ương, UBND tỉnh Hòa Bình Ban hành Quyết định 1641/QĐ -UBND ngày 07 tháng 9 năm 2015 về việc thành lập Ban Chỉ đạo tỉnh Hòa Bình thực hiện Đề án tổng thể “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030”.

Ban Chỉ đạo đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ các thành viên và giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch là cơ quan thường trực, chủ động phối hợp với ban ngành địa phương trong tỉnh tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch về triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2030 tại Hòa Bình. Thời gian qua các sở, ngành đã lồng ghép các hoạt động của Đề án 641 với các chương trình 3,4.

Tham mưu Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 118/2015/NQ- HĐND ngày 03/7/2015 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hòa Bình khoá XV kỳ họp thứ 11 về quy định mức tiền thưởng đối với tập thể, cá nhân đoạt giải cao tại các cuộc thi thuộc lĩnh vực, Giáo dục, đào tạo, thể dục, thể thao.

Hàng năm chỉ đạo các Sở, ban, ngành, địa phương đoàn thể xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, gắn việc lồng ghép tuyên truyền, phổ biến, Nghị quyết 08-NQ/TW ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020, Đề án tổng thể “Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam giai đoạn 2011-2030” với nhiều hình thức như: khẩu hiệu, thông tin cổ động...

Phối hợp với Sở GD&ĐT, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh, các Sở, ngành như: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hòa Bình, Tỉnh Đoàn TNCSHCM, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế..., Hội Khuyến học tỉnh Hòa Bình xây dựng quy chế phối hợp, kế hoạch liên ngành thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, công tác quản lý học sinh sinh viên, giáo dục ngoại khóa (trong đó có các hoạt động giáo dục đặc thù đối với học sinh dân tộc), công tác y tế trường học năm 2014; tiếp tục đưa các trò chơi dân gian vào trường học.

Nâng cao chất lượng giờ học thể dục chính khóa, tổ chức tập luyện TDTT ngoại khoá thường xuyên và có hướng dẫn của giáo viên. Hàng năm tổ chức các giải TDTT cấp trường, huyện, cấp tỉnh. Chuẩn hóa, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất cho giáo dục thể chất đối với các trường thí điểm. Tận dụng các công trình TDTT trên địa bàn để phục vụ cho hoạt động giáo dục thể chất trong trường học. Đảm bảo chất lượng dạy và học thể dục chính khóa, các hoạt động thể thao ngoại kháo cho học sinh, xây dựng chương trình giáo dục dục thể chất hợp lý kết hợp giáo dục quốc phòng triển khai đồng bộ với công tác y tế trường học và dinh dưỡng học đường.

Trong những năm tiếp theo Ban chỉ đạo Đề án tỉnh tập trung xây dựng Kế hoạch cụ thể về việc triển khai thực hiện Đề án giai đoạn 2011-2030 với các nhiệm vụ, chương trình phù hợp với điều kiện tại tỉnh Hòa Bình và chỉ đạo Sở VH,TT&DL và các Sở, Ngành, địa phương triển khai thực hiện các nhiệm vụ để hoàn thành các mục tiêu của Đề án từng năm.

Phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam tại Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 và những năm tiếp theo để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; từng bước nâng cao chất lượng giống nòi và tăng tuổi thọ khỏe mạnh của người Việt Nam nói chung và người dân Hòa bình nói riêng.

Nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, sức khỏe bà mẹ trẻ em, giảm mạnh tỷ lệ suy dinh dưỡng để cải thiện chỉ số cơ bản của trẻ em dưới 5 tuổi. Đảm bảo vệ sinh môi trường nông thôn, xóa đói, giảm nghèo nâng cao chất lượng dân số và đời sống dân sinh làm nền tảng để phát triển thể lực, tầm vóc con người Hòa Bình  trong thời gian tới.

Tỷ lệ học sinh, sinh viên thực hiện chương trình giáo dục thể chất chính khóa đạt 100% đối với tất cả các cấp học, bậc học. Giai đoạn 2016 - 2030 phấn đấu nâng cao chất lượng giáo dục thể chất chính khóa, đáp ứng yêu cầu và xu thế phát triển của đất nước, cũng như mục tiêu của đề án đề ra. Tăng cường đầu tư các nguồn lực; chăm sóc sức khỏe, cải thiện các chỉ số cơ bản của tuổi trẻ và đảm bảo các tiêu chí đánh giá thể lực, tầm vóc thân thể của thanh niên Hòa Bình lứa tuổi trưởng thành.

Trong những năm qua tỉnh có nhiều chuyển biến tích cực về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh trong những năm gần đây, tạo tiền đề cho điều kiện, sinh hoạt cuộc sống của nhân dân góp phần vào sự nghiệp phát triển các phong trào nói chung hiện nay. Do vậy việc thực hiện Đề án có nhiều thuận lợi. Phong trào TDTT quần chúng tại Hòa Bình đang phát triển mạnh mẽ.  Phong trào TDTT trong các nhà trường ngày càng được quan tâm, 100% các trường học đảm bảo chương trình Giáo dục thể chất theo quy định.

Hiện tỉnh đang triển khai lồng ghép nhiều dự án, đề án phục vụ đến các hoạt động TDTT và trường học của các ngành chức năng, được xác định là một trong các nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2016-2020 định hướng đến năm 2030.

Mạng lưới Y tế được mở rộng, công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân các dân tộc nói chung và thế hệ trẻ, nhất là đối tượng học sinh phổ thông nói riêng được quan tâm, việc đầu tư cơ sở vật chất khám chữa bệnh từ cấp tỉnh đến cơ sở ngày một đầy đủ và hiện đại hơn. Hàng năm nhiều chương trình, dự án về chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng được triển khai đạt hiệu quả tốt.

Hàng năm có tổ chức các giải TDTT cấp trường, huyện, cấp tỉnh. Tổ chức các hoạt động trong tỉnh: Giải Bóng đá học sinh tiểu học và THCS; giải vô địch Điền kinh học sinh phổ thông; giải bơi lội học sinh phổ thông; giải vô địch cờ vua học sinh khối Tiểu học, THCS, THPT toàn tỉnh; giải Bóng chuyền, Bóng bàn học sinh phổ thông; giải Cầu lông, Bóng bàn, Bóng chuyền -Tenis cho học viên, sinh viên các trường chuyên nghiệp, Trung tâm GDTX các huyện, thành phố, trung tâm GDTX tỉnh…

Để nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi xã hội về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam. Thường xuyên chỉ đạo các Sở, ban, ngành, đoàn thể có liên quan và Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với cơ quan báo đài của địa phương tuyên truyền về vai trò, lợi ích tác dụng của TDTT nói chung, tập trung tuyên truyền với nhiều hình thức phong phú như: Kết hợp tuyên truyền Đề án tổng thể phát triển thể lực, tầm vóc người Việt Nam trong quá trình tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao cũng như các giải thể thao ở cơ sở và của tỉnh, bằng các hình thức panô, áp phích… Kết hợp các biện pháp truyền thông trực tiếp thông qua các chương trình mục tiêu quốc gia, hệ thống của ngành văn hóa, giáo dục, y tế, thể dục thể thao và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội. Để đề án đến được nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh đạt kết quả cao.

Lam Anh

Print

Số lượt xem (1038)/Bình luận (0)

Contact author

x

Tin tức khác

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top