TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"

Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh với những kết quả sau 03 năm triển khai thực hiện chỉ thị số 05/CT-TW

Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về " đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", ảng ủy Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động về ý nghĩa to lớn của Chỉ thị này, đồng thời thực hiện kế hoạch số 40-KH/ĐU của Bộ VHTTDL, nhiều cách làm sáng tạo đã được triển khai thực hiện và mang lại hiệu quả thiết thực

Giáo sư Hoàng Chí Bảo với bài nói chuyện về thân thế, cuộc đời và sự nghiệp Chủ tịch Hồ Chính tại buổi Tọa đàm do Khu Di tích Hồ Chí Minh tổ chức  (Ảnh: VD)
Sáng tạo trong cách triển khai và thực hiện Chỉ thị

Với tổng số 5 Chi bộ trực thuộc, Đảng bộ Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch có 54 đảng viên, 2 đảng viên dự bị. Số đảng viên chiếm hơn 50% tổng số cán bộ của cơ quan. Toàn thể cán bộ, đảng viên thuộc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ bảo quản giữ gìn và phát huy giá trị các di tích, tài liệu hiện vật Bác Hồ để lại để hàng ngày phục vụ đồng bào trong nước và khách quốc tế đến tham quan và học tập về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Bám sát vào chức năng nhiệm vụ cũng như đặc thù của đơn vị, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã xác định một trong những nhiệm vụ trọng tâm đó là phải chú trọng nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua tài liệu,hiện vật đang trưng bày và phát huy giá trị tại đây.Đây là khu di tích quốc gia đặc biệt về Bác Hồ còn nguyên gốc, những tài liệu, hiện vật đang lưu giữ ở đây thể hiện đạm nét về cuộc sống bình dị và vĩ đại của Bác. Đây cũng chính là những bài  học chân thực, sâu sắc về đạo đức cách mạng Cần, kiện, liêm chính, chí công vô tư; là trường học thực tiễn sinh động để tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, sau hơn 3 năm thực hiện Chỉ thị, Khu Di tích đã không ngừng đổi mới, cải tiến, nâng cao và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền như: thuyết minh trực tiếp cho các đối tượng khách tham quan và học tập, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; xuất bản sách, ảnh; tổ chức các buổi nói chuyện về Bác Hồ; các cuộc thi hướng dẫn viên du lịch giỏi và tổ chức nhiều Hội thảo, Tọa đàm khoa học và sinh hoạt chính trị như Lễ báo công, kết nạp đảng viên, phát động thi đua, sơ kết, tổng kết Chỉ thị tại Khu di tích hàng năm được tổ chức và phối hợp tổ chức tốt.

Căn cứ vào Chủ đề chung của Chỉ thi, Đảng Bộ Khu Di tích đã chọn chủ đề cho từng năm học Học tập và làm theo Bác.  Cụ thể, năm 2016, là Học tập phong cách ngoại giao của Bác", năm 2017 "Sửa đổi lối làm việc" năm 2018 "Đạo đức cách mạng" và năm 2019 "Nâng cao đạo đức cách mạng quyets sạch chủ nghĩa cá nhân và Di chúc Bác Hồ". Các chủ đề được gắn với việc "Nâng cao trách nhiệm phục vụ, đón tiếp khách tham quan" để từng cá nhân đăng ký nôi dung học và làm theo Bác cho phù hợp với công việc của mình và thông qua chi bộ góp ý bổ sung để thực hiện. Trong các buổi sinh hoạt chi bọ định kỳ, các cá nhân báo cáo về việc học tập và làm theo Bác của mình để Chi bộ nhận xét, đánh giá.

Cụ thể, trong 3 năm thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW, mỗi năm Khu Di tích đã tổ chức đón tiếp và phục vụ chu đáo hơn 2,5 triệu lượt khách đến tham quan và học tập. Trong đó, khách trong nước là hơn 1,9 triệu và hơn 600 nghìn khách nước ngoài (hơn 50 đoàn là nguyên thủ quốc gia và cao cấp quốc tế), hơn 3000 đoàn khách được nghe giới thiệu về cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Tổ chức sinh hoạt chính trị tại Khu Di tích cho gàn 300 đoàn với hơn 200 nghìn người. Tổ chức tuyên truyền và phối hợp tuyên truyền với các đài truyền hình trong nước và nước ngoài, xây dựng các chương trình  cầu truyền hình, giao lưu. Các chương trình đã gây xúcđộng và được đánh giá đạt hiệu quả cao trong học tập và làm theo Bác. Đội ngũ cán bộ, viên chức, người lao động trong cơ quan đã viết hàng trăm bài đăng trên các báo, tạp chí, xây dựng Trang tin điện tử phục vụ học tập tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hàng chục buổi nói chuyện của cán bộ Khu Di tích được tổ chức ở các cơ quan, đơn vị, địa phương, trường học.. đã góp phần to lớn trong việc thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW về Học tậc và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Song song với các hoạt động tuyên truyền, Khu Di tích đã tổ chức thành công nhiều cuộc Hội thảo, Tọa đàm khoa học, Ra đặc san Thông tin tư liệu và xuất bản hàng chục cuốn sách với những nội dung và chủ đề phong phú về Khu Di tích, về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cả tiếng Việt và tiếng nước ngoài. Những cuốn sách đó đã góp phần thiết thực phục vụ nhu cầu bạn đọc cũng như khách tham quan, nghiên cứu và học tập về Bác Hồ kính yêu. Mở cửa phòng trưng bày bổ sung di tích phục vụ khách tham quan; Trao tặng hàng ngàn cuốn sách cho một số cơ quan, đơn vị trường học vùng sâu, vùng xa và hải đảo, góp phần tuyên truyền tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng tuyên truyền, giới thiệu các giá trị di sản về Người trên mạng Internet, trang tin điện tử, xây dựng một số phim tư liệu với thời lượng khác nhau để phục vụ khách tham quan và được dịch ra các thứ tiếng phục vụ khách quốc tế. Mở các lớp bồi dưỡng kiến thức về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho các hướng dẫn viên du lịch của các trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn Hà Nội; Mở phòng trưng bày bổ sung cùng thiết bị tra cứu thông tin phục vụ khách tham quan, học tập... Với các biện pháp đồng bộ, hình thức tuyên truyền đa dạng phù hợp với thực tiễn đã góp phần làm sâu sắc thêm nội dung tuyên truyền về tư tưởng, tấm gương, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh.

Nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra

Có thể khẳng định, trong 3 năm qua, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW tại Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, đặc biệt Khu Di tích đã đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, giáo dục tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với đông đảo nhân dân. Để công tác tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tiếp tục có sức lan tỏa mạnh mẽ. Theo chia sẻ của ông Nguyễn Văn Công - Giám đốc Khu Di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh, trong quá trình triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW tại đơn vị, nhiều bài học kinh nghiệm được rút ra đó là:

Đảng ủy, các chi ủy, nhất là người đứng đầu cần nhận thức đầy đủ ý nghĩa, tầm quan trọng, mục đích, yêu cầu và nội dung của Chỉ thị; Chủ động tìm ra cách làm sáng tạo, phù hợp; Lựa chonnj chủ đề và nội dung học tập và làm theo Bác gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan và công việc của từng người; từng bước chuyển từ "học tập" sang "làm theo" với những công việc cụ thể, thường xuyên, hàng ngày.

Phải luôn luôn thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Bộ và các cấp, luôn bám sát các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng vận dụng vào thực tế, gắn với chúc năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và các phong trào thi đua "lao động giỏi", "lao động sáng tạo", xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu" để cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện thắng lợi Chỉ thị và hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan. Trong tổ chức thực hiện phải xây dựng được chương trình và có kế hoạch cụ thể, chi tiết, sát thực. Nội dung triển khai phải được quán triệt đến mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng, tổ chức thực hiện phải có biện pháp tích cực và phải sơ kết, tổng két rồi rút ra bài học kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, cần phải thường xuyên phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các tổ chức đoàn thể quần chúng để tổ chức thực hiện, quá trình thực hiện phải phát huy dân chủ rộng rãi, lấy tự phê bình và phê bình để đánh gái cán bộ, đảng viên trong học tập và làm theo Bác. Cán bộ, đảng viên phải nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, gương mẫu đi đầu trong thực hiện. Đặc biệt phải gắn với nhiệm vụ chính trị, phát huy ưu thế củ cơ quan và phải tạo được sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng, hành đồng trong toàn Đảng bộ và cơ quan về ý nghĩa, tầm quan trọng, tác dụng to lớn  về nhiều mặt của Chỉ thị. Thường xuyên kiểm tra, giám sát đôn đốc nhắc nhở việc tổ chức thực hiện của cán bộ, đảng viên để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm; Kịp thời khen thưởng, biểu dương các điển hình tiên tiến trong Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh". 

HP

Print
798 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

Bóng ném Việt Nam vượt khó hướng tới SEA Games 31 Bóng ném Việt Nam vượt khó hướng tới SEA Games 31
Mặc dù được du nhập vào Việt Nam từ những năm 80, nhưng Bóng ném là môn Thể thao vẫn chưa được nhiều người hâm mộ Việt Nam biết đến. Tuy vậy, chính môn Thể thao này lại được các chuyên gia đánh giá là môn Thể thao phù hợp với tố chất con người...

Không nội dung

A problem occurred while loading content.

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top