TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ
Tổng cục TDTT ban hành Kế hoạch số 273/KH-TCTDTT Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2020-2025

Tổng cục TDTT ban hành Kế hoạch số 273/KH-TCTDTT Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2020-2025

06 Tháng Mười 2020

Tổng cục TDTT đã ban hành Kế hoạch số 273/KH-TCTDTT Hướng dẫn tập luyện thể dục thể thao nâng cao sức khỏe, phòng chống bệnh tật giai đoạn 2020-2025.

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ 15/11/2020

Nghị định về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập có hiệu lực từ 15/11/2020

29 Tháng Chín 2020

Ngày 10/9/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 106/2020/NĐ-CP về vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập. Nghị định này quy định về nguyên tắc, trình tự, trách nhiệm, thẩm quyền quyết định và điều chỉnh vị trí việc làm và số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập.

Chính phủ ban hành nghị định về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

Chính phủ ban hành nghị định về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức

29 Tháng Chín 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 90/2020/NĐ-CP về đánh giá xếp loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, Nghị định này quy định nguyên tắc, tiêu chí, thẩm quyền, trình tự, thủ tục đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

Nghị định quy định về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

29 Tháng Chín 2020

Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật; việc áp dụng các hình thức kỷ luật tương ứng với các hành vi vi phạm; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

Quy định mới về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức

29 Tháng Chín 2020

Hôm nay (29/9/2020), Nghị định số 115/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức chính thức có hiệu lực. Nghị định gồm 5 Chương, 68 Điều quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý đối với viên chức làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập do cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính tri - xã hội ở Trung ương, cấp tỉnh, cấp huyện thành lập theo quy định của pháp luật.

Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao

Ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao

07 Tháng Tám 2020

Ngày 5/8/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký Quyết định số 1192/QĐ-TTg về việc ban hành danh mục bí mật Nhà nước thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao.

Ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước

Ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước

28 Tháng Bảy 2020

Ngày 21/7, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 2060/QĐ-BVHTTDL về việc ban hành quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, nội dung, quy trình và định mức kinh tế - kỹ thuật tổ chức các đại hội thể thao, các giải thi đấu thể thao trong nước và quốc tế do Việt Nam đăng cai sử dụng ngân sách nhà nước.

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

Bộ VHTTDL ban hành kế hoạch triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ

30 Tháng Sáu 2020

Ngày 30/6/2020, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã ký Quyết định số 1805 /QĐ-BVHTTDL về việc ban hành kế hoạch thực hiện triển khai Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về Ban hành Chương trình cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh giai đoạn 2020 - 2025.

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật việc làm về bảo hiểm thất nghiệp

02 Tháng Sáu 2020

Ngày 29/5/2020, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định 61/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 28/2015/NĐ-CP ngày 12/3/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ ban hành nghị định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

Chính phủ ban hành nghị định về điều kiện đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf

02 Tháng Sáu 2020

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký ban hành Nghị định số 52/2020/NĐ-CP về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Theo đó, Nghị định này áp dụng đối với nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh sân Golf; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đầu tư xây dựng và kinh doanh sân golf. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 15/6/2020.

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

Chính phủ ban hành quy định mới về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước

27 Tháng Năm 2020

Thủ tướng chính phủ đã ký Quyết định ban hành Nghị định số 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước. Nghị định này đã chính thức có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25/5/2020. Nội dung của Nghị định quy định về các hoạt động quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước bao gồm: quản lý, quản trị dữ liệu số; kết nối, chia sẻ dữ liệu số; sử dụng, khai thác dữ liệu số của cơ quan nhà nước; cung cấp dữ liệu mở của cơ quan nhà nước cho tổ chức, cá nhân; quyền và trách nhiệm trong kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước.

Bộ VHTTDL: ban hành kế hoạch đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

Bộ VHTTDL: ban hành kế hoạch đẩy mạnh tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai

15 Tháng Năm 2020

Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ký quyết định số 1238/QĐ-BVHTTDL ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng ngừa, ứng phó khắc phục hậu quả thiên tai.

Văn bản mới

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top