TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Tổng cục TDTT chuẩn bị cho việc Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020

201 Lượt xem

Nhằm tổng kết, đánh giá toàn diện về công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020; Đồng thời chuẩn bị tốt cho công tác tổng kết, thi đua khen thưởng, sáng ngày 21 tháng 1 năm 2021, Phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT – Trần Đức Phấn đã dự và chỉ đạo cuộc họp.

TDM_5920.JPG

Phó tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn chủ trì buổi họp (Ảnh:QB)

Tại cuộc họp, đại diện phía Vụ TDTT Quần chúng cho biết: Trong 9 năm qua các tỉnh/thành, Bộ, ngành đã đẩy mạnh triển khai thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo guơng Bác Hổ vĩ đại" giai đoạn 2012-2020 với mục đích nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền và nhân dân đối với vị trí, vai trò, tác dụng của thể dục thể thao trong việc nâng cao sức khỏe, thể lực, giáo dục đạo đức và nhân cách, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, đào tạo nguồn nhân lực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Các Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch các tỉnh, thành đã tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Chương trình, Kế hoạch và triển khai thực hiện cuộc vận động với các mục tiêu sát thực, cụ thể, lộ trình và nhiệm vụ cho từng giai đoạn rõ ràng, luôn bám sát những hướng dẫn của trung ương, qua đó nhằm đẩy mạnh phong trào luyện tập TDTT của người dân ngày càng đông đảo để việc luyện tập trở thành một nhu cầu thiết yếu hàng ngày của người dân. Đảm bảo hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển trong từng năm, từng giai đoạn và cả cuộc vận động.

Thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Cuộc vận động trong những năm qua, phong trào TDTT quần chúng tiếp tục phát triển rộng rãi trong các đối tượng trên địa bàn cả nước, thể hiện ở sự gia tăng về số lượng người tập TDTT thường xuyên. Tỷ lệ người tập thể dục thể thao thường xuyên năm 2010 đạt 23,6% dân số, năm 2015 đạt 28,3% dân số thì đến năm 2019 đã là 33,6 % và dự báo năm 2020 là trên 34% vượt chỉ tiêu của Cuộc vận động trên 1%; Tỷ lệ gia đình tập thể dục thể thao thường xuyên năm 2010 đạt 15,8 % tổng số hộ gia đình năm 2015 đạt 21,1 % tổng số hộ gia đình, năm 2019 là 25% và dự báo năm 2020 là gần 26% vượt chỉ tiêu Cuộc vận động khoảng 1%.

TDM_5876.JPG

Toàn cảnh buổi họp diễn ra tại Tổng cục TDTT (Ảnh:QB)

Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được triển khai rộng khắp trong những năm qua đã phát huy hiệu quả thực tiễn và là động lực thúc đẩy phong trào TDTT ở cơ sở phát triển mạnh mẽ. Việc tổ chức Đại hội TDTT các cấp tiến tới Đại hội TDTT toàn quốc lần thứ VII năm 2014 và lần thứ VIII năm 2018 đã thực sự trở thành ngày hội TDTT của nhân dân các xã, phường, thị trấn, quận, huyện địa phương, góp phần tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức của các cấp, các ngành và toàn xã hội về vai trò, tầm quan trọng của TDTT trong việc nâng cao sức khỏe, tầm vóc, thể lực nhân dân và nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm thực hiện thắng lợi mục tiệu của Chiến lược phát triển TDTT Việt Nam đến năm 2020.

Từ năm 2015 việc tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân vào dịp kỷ niệm ngày thành lâp Ngành đã trở thành hoạt động thể thao truyền thống hàng năm. Năm 2014, Đại hội TDTT cấp xã có 10.978/11.162 xã, phường, thị trấn tổ chức, đạt tỷ lệ 98,5%: Đại hội TDTT cấp huyện có 712/713 huyện tổ chức, đạt tỷ lệ 99,8%; Đại hội TDTT cấp tỉnh có 63/63 tỉnh, thành tổ chức đạt tỷ lệ 100%; Năm 2018, Đại hội TDTT cấp xã có 11.114/11.162 xã, phường, thị trấn tổ chức Đại hội TDTT đạt 99,56 %; 712/713 quận, huyện, thị xã tổ chức Đại hội TDTT cấp huyện, đạt 99,5% và 63/63 tỉnh/thành đã tổ chức Đại hội, đạt 100%.

Năm 2015 có trên 4 triệu người thuộc các tầng lớp nhân dân tham gia ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân. Từ năm 2016 đến nay hằng năm có trên 6 triệu người tham dự Ngày chạy với khoảng trên 85% số xã, phường tổ chức ngày chạy và các đơn vị quân đội, công an tham dự. Hiện nay, tổng số các loại công trình TDTT trên toàn quốc là khoảng 115.693 công trình, trong đó sân vận động là 8.281, nhà tập luyện và thi đấu 9.380, bể bơi các loại 4.185, sân bóng đá mini, sân bóng chuyền, bóng rổ, cầu lông, quần vợt 79.539, các sân thể thao khác 14.034. Tổng cục Thể dục thể thao tham mưu trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư số 18/2011/1TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2011 “Quy định mẫu về tổ chức và hoạt động của câu lạc thể dục thể thao cơ sở".

Sau khi có Thông tư hướng dẫn nhiều câu lạc bộ TDTT cơ sở đã được thành lập giúp cho việc quản lý và phát triển phong trào TDTT quần chúng được thuận lợi. Năm 2015 có trên 50.000 Câu lạc bộ TDTT các loại bao gồm cả công lập và dân lập, đến năm 2019 có trên 57.000 câu lạc bộ TDTT cơ sở và gần l6.000 cơ sở kinh doanh dịch vụ TDTT thường xuyên hoạt động; hàng năm trên phạm vi toàn quốc tổ chức trên 50.000 giải thể thao quần chúng. Các hoạt động thể thao giải trí gắn kết với hoạt động du lịch được tạo điều kiện phát triển ở nhiều địa phương; công tác đầu tư xây dựng cơ sở vật chất phục vụ các hoạt động thể thao quần chúng đạt được nhiều kết quả tích cực.

Nhằm ghi nhận và biểu dương thành tích xuất sắc của các tập thể, cá nhân thuộc các địa phương, Bộ, ngành trong công tác chi đạo, tổ chức triển khai Cuộc vận động, Vụ TDTT Quần chúng xây dựng dự thảo về việc hướng dẫn khen thưởng Cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" giai đoạn 2012 - 2020, trình Tổng cục Thể dục thể thao trình Lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét phê duyệt với số lượng và hình thức khen thưởng cụ thể.

Dự kiến sẽ trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân thuộc 63 tỉnh, thành phố và 3 ngành Quân đội, Công an, Giáo dục & Đào tạo (khoảng 330 Bằng khen cho tập thể và 198 Bằng khen cho cá nhân). Cùng với đó cũng sẽ khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp tích cực trong việc triển khai Đề án nâng cao tầm vóc, thể lực người Việt Nam giai đoạn 2011 – 2030 (Đề án 641).

Dự kiến thời gian tổng kết, khen thưởng diễn ra vào tháng 3 năm 2021.

Phát biểu kết luận tại cuộc họp, Phó tổng cục trưởng phụ trách Trần Đức Phấn rất vui mừng trước những thành tích mà các tập thể, cá nhân đạt được trong việc thực hiện Cuộc vận động và yêu cầu các đơn vị liên quan là Vụ TDTT Quần chúng, Văn phòng Tổng cục TDTT, Uỷ ban Olympic Việt Nam, Vụ Kế hoạch Tài chính, Văn phòng Ban điều phối đề án 641 phối hợp để tổ chức thành công việc Tổng kết cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” giai đoạn 2012 – 2020. Về phía Tổng cục TDTT sẽ chỉ đạo sát sao, ủng hộ và tích cực tìm cách tháo gỡ những khó khăn, đồng thời vận động các nguồn xã hội hóa để Lễ tổng kết diễn ra long trọng đúng quy mô của Cuộc vận động./.

An An

Print
201 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Sự kiện

Dữ liệu ngành

Thư viện ảnh

Liên kết

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top