TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Khu liên hợp thể thao quốc gia tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020- 2025

764 Lượt xem

Ngày 15/5, tại Hà Nội, Đảng bộ bộ phận Khu liên hợp Thể thao quốc gia tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham dự của các đồng chí trong Ban thường vụ cùng 88 đảng viên của 5 chi bộ thuộc Đảng bộ. Đồng chí Nguyễn Hồng Minh - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã tới dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Image

Tại Đại hội, các đại biểu đã được nghe báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng bộ bộ phận khu Liên hợp Thể thao quốc gia lần thứ II, nhiệm kỳ 2015-2020 do đồng chí Nguyễn Việt Tiến - Bí Thư Chi bộ trình bày. Theo đó, nhiệm kỳ, 2015 - 2020, Ban chấp hành Đảng ủy Khu Liên hợp thể thao quốc gia đã luôn bám sát các chức năng, nhiệm vụ được giao, bám sát Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ, tuân thủ quy chế làm việc, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, chỉ đạo điều hành theo đúng chương trình công tác toàn khóa và kế hoạch công tác hàng năm bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả.

Trong 5 năm qua, khu Liên hợp thể thao quốc gia đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thành công 40 sự kiện, các sự kiện đều có quy mô lớn và thu hút đông người tham gia. Công tác phối hợp ngày càng chặt chẽ, khoa học, các sự kiện diễn ra tại đơn vị đảm bảo an ninh, trật tự, an toàn về tài sản và con người. Công tác duy tu, bảo dưỡng cơ sở vật chất được quan tâm chú trọng hàng năm. Việc bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các hạng mục xuống cấp tại sân vận động và cung thể thao dưới nước nhằm đáp ứng yêu cầu về cơ sở vật chất để tổ chức các sự kiện. Công tác xã hội hóa và tự chủ về tài chính đã được đẩy mạnh theo đúng chủ trương của Đảng, Nhà nước. Khu liên hợp thể thao quốc gia đã kêu gọi các tổ chức cá nhân vào đầu tư khai thác dịch vụ tại đơn vị bằng nhiều hình thức như: liên doanh, liên kết, hợp tác đầu tư, khai thác cơ sở vật chất và các loại hình kinh doanh dịch vụ khác. Nguồn thu hàng năm đạt mức bình quân 50 tỷ đồng.

Đảng ủy Khu liên hợp thể thao quốc gia luôn quan tâm quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng các cấp, Chỉ thị của Trung ương bằng nhiều hình thức thiết thực. Tỷ lệ cán bộ, đảng viên, quần chúng tham gia đạt tỷ lệ 98%. Việc xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình hành động các Nghị quyết của Đảng được đổi mới theo hướng lựa chọn nội dung có trọng tâm, trọng điểm phù hợp với tình hình thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Công tác chính trị tư tưởng được Đảng ủy nhận thức sâu sắc, là một nhiệm vụ quan trọng của toàn Đảng bộ, trước hết là của Bí thư cấp ủy và người đứng đầu đơn vị. Trong đó, việc triển khai và thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Đảng được quán triệt và học tập nghiêm túc, đạt yêu cầu. Đặc biệt, Đảng ủy đã tập trung thực hiện nhiệm vụ, biện pháp đề ra trong các kế hoạch, chương trình đã ban hành, đôn đốc các chi bộ tổ chức thực hiện và đề ra các biện pháp, vận dụng sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Qua đó, đã đem lại những kết quả thiết thực, bước đầu cấp ủy, cán bộ, đảng viên nhận thức ngày càng sâu sắc hơn yêu cầu, tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đảng ủy đã tập trung chỉ đạo các Chi bộ tiến hành kiểm điểm, tự phê bình, mạnh dạn nhận diện các biểu hiện suy thoái về tư tưởng, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trên cơ sở đó, kịp thời đề ra các biện pháp khắc phục, sửa chữa cụ thể cho từng biểu hiện ở từng chi bộ. Qua đó, tạo sự chuyển biến trong nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, lãnh đạo quản lý nói chung, cán bộ, đảng viên và quần chúng nói riêng thể hiện quyết tâm cao trong khắc phục sửa chữa những hạn chế, yếu kém của tập thể và cá nhân trong toàn Đảng bộ.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên, công chức, người lao động được quan tâm. Hàng năm, Đảng bộ đã cử các cán bộ đảng viên tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ lý luận chính trị và các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Bộ VHTTDL tổ chức. Trong nhiệm kỳ qua đã cử 3 đồng chí học lớp cao cấp lý luận chính trị, 13 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng quốc phòng, 3 đồng chí tham gia lớp bồi dưỡng cấp vụ và tương đương; 25 đồng chí tham gia lớp quản lý cấp phòng...

Image

Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp (Ảnh: Y Trang)

Mặc dù còn nhiều khó khăn về cơ chế, chính sách, nhưng với phương châm đoàn kết trong lãnh đạo và chỉ đạo, trong nhiệm kỳ 2020 – 2025 Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia sẽ tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; không ngừng đổi mới, sáng tạo; nâng cao bản lĩnh chính trị, năng lực lãnh đạo, sức chiến dấu của tổ chức Đảng và Đảng viên tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị và gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở đơn vị; Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tạo sự chuyển biến nhận thức của cán bộ đảng viên trong việc tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tác phong, lối sống và vai trò tiên phong, gương mẫu, ý thức tổ chức kỷ luật cũng như tinh thần trách nhiệm trong công tác.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Hồng Minh Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Tổng cục TDTT - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT đã đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng của Khu liên hợp thể thao quốc gia trong việc tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 -2025. Biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Hồng Minh nhấn mạnh "Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia là Đảng bộ có số lượng đảng viên đông nhất, với nhiều nét đặc thù và là đơn vị tự chủ về tài chính. Trong nhiệm kỳ qua Đảng bộ gặp nhiều khó khăn như sự thay đổi về cơ quan chủ quản, thay đổi về nhân sự chủ chốt, phải tập trung giải quyết những vấn đề phát sinh trong việc triển khai thực hiện nhiệm vụ... nếu không có sự đoàn kết, nhất trí cao, đặc biệt là sự đồng lòng, quyết tâm của các cán bộ chủ chốt, chắc chắn sẽ không đạt được những kết quả như trên.

Chia sẻ với những khó khăn của đơn vị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Khu liên hợp thể thao quốc gia cần tiếp tục nêu cao tinh thần đoàn kết, tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đặt ra. Trong đó, đặc biệt là tập trung vào các nhiệm vụ khai thác dịch vụ để có nguồn thu; Đảm bảo việc sử dụng, vận hành hệ thống cơ sở vật chất hiệu quả; Duy trì thực hiện tốt việc Học tập và làm theo tư tưởngtấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Cải tiến nội dung, đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Tiếp tục quan tâm và đẩy mạnh công tác bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, nhất là cán bộ nữ...

Đại hội đã thông qua dự thảo Nghị quyết Đại hội và bầu đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng cục TDTT nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Dưới đây là những hình ảnh về Đại hội Đảng bộ bộ phận Khu liên hợp thể thao quốc gia

Image

Đại hội bắt đầu khai mạc lúc 8h00 ngày 15 tháng 5 năm 2020

Image

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh đã tới dự và chỉ đạo Đại hội

Image

Đoàn chủ tịch điều hành Đại hội 

Image

BTC thông qua quy chế tổ chức Đại hội 

Image

Bỏ phiếu bầu Đại biểu tham dự Đại hội Đảng bộ Tổng cục TDTT

Image

Danh sách các đại biểu tham dự  Đại hội Đảng bộ Tổng TDTT nhận được sự đồng ý 100% của các đại biểu

Image

Tổ kiểm phiếu làm việc

Image

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục TDTT Nguyễn Hồng Minh chụp ảnh lưu niệm cùng Đoàn Chủ tịch 

Image

Đại hội bế mạc lúc 11h30 phút cùng ngày

VD, ảnh Y Trang

Print
764 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x
TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top