TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
  1. TRANG CHỦ
  2. GIỚI THIỆU
  3. TIN TỨC SỰ KIỆN
  4. CHUYÊN NGÀNH
  5. ẢNH - VIDEO
  6. VĂN BẢN PHÁP QUY
  7. LIÊN HỆ

Đảng ủy Bộ VHTTDL hướng dẫn học tập chuyên đề năm 2020 học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

867 Lượt xem

Thực hiện hướng dẫn số 107-HD/BTGTW và hướng dẫn số 108-HD/BTGTW, Đảng ủy Bộ VHTTDL đã gửi công văn đề nghị các cấp ủy đảng thực hiện việc tuyên truyền kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và hướng dẫn chuyên đề năm 2020 học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, Đảng ủy Bộ VHTTDL đề nghị các cấp ủy đảng tổ chức đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề "Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh". Nội dung sinh hoạt tập trung ôn lại lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam 90 năm qua, kết hợp với ôn lại truyền thống lịch sử của cơ quan, đơn vị, đánh giá việc triển khai thực hiện công tác xây dựng đảng tại chi bộ, nhận thức được đầy đủ, sâu sắc những thuận lợi, khó khăn thách thức của Đảng ta trong thời gian tới, thảo luận trao đổi đề xuất những giải pháp để tổ chức đảng mình ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Phối hợp hướng dẫn, chỉ đạo các tổ chức đoàn thể đưa nội dung sinh hoạt chuyên đề đến toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội viên. Phát động phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động "đền ơn đáp nghĩa", "uống nước nhớ nguồn", đẩy mạnh các hoạt động tổ chức thăm hỏi, tri ân các lớp thế hệ đảng viên lão thành, hành hương về nguồn, thăm quan di tích lịch sử, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng. Các cấp ủy đảng trong lĩnh vực điện ảnh, báo chí, xuất bản, truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trên báo, chí, trang thông tin điện tử, mạng xã hội, các ấn phẩm tuyên truyền, xây dựng và chiếu phim về Đảng và thành tựu phát triển của đất nước.

Đối với hướng dẫn chuyên đề năm 2020 học tập theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Đảng ủy Bộ VHTTDL đề nghị các cấp ủy Đảng quán triệt nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh. Các cấp ủy đảng thảo luận để xây dựng kế hoạch, đề ra giải pháp học tập chuyên đề năm 2020 "Tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

Lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế có liên quan đến nội dung của chuyên đề tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII, Quy định số 08-QĐi/TW ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương về "Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương"; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 về "Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới"; "Chị thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Chú ý các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt như: sự tận tụy tâm huyết trách nhiệm, chống quan liêu, mệnh lệnh, chủ quan; chống các biểu hiện cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các "bệnh": tham lam, lười biếng, kiêu ngạo, háo danh, tị nạnh, xu nịnh,...; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối quan điểm của Đảng, tôn trọng thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật luật của nhà nước.

Trong các buỏi sinh hoạt chi bộ, đoàn thể các cơ quan đơn vị, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chỉ đạo chuẩn bị nội dung liên quan đến chuyên đề học tập, thảo luận. Động viên cán bộ, đảng viên thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý, sử dụng tài sản công, chi thường xuyên từ ngân sách nhà nước, sử dụng đất đai, sử dụng thời gian... theo tinh thần Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí (năm 2013); "Phong trào thi đua cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025" theo Quyết định số 733/QĐ-TTg, ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.

Đảng ủy Bộ VHTTDL cũng đề các cấp ủy đảng sau học tập, quán triệt các đảng viên, đoàn viên, hội viên liên hệ bản thân, chọn một số nội dung cụ thể gắn với nội dung chuyên đề năm 2020; đăng ký thực hiện, đề ra phương hướng phấn đấu, chú ý tính liên tục, kế thừa các giải pháp đã xây dựng và thực hiện từ trước đến nay, cuối năm báo cáo kết quả với chi bộ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện học tập chuyên đề năm 2020 và vận động quần chúng tích cực tham gia giám sát việc thực hiện của cán bộ, đảng viên.

KC

Print
867 Đánh giá bài viết này:
No rating

Contact author

x

Tin tức khác

TRANG TIN ĐIỆN TỬ THỂ DỤC THỂ THAO VIỆT NAM
CƠ QUAN CHỦ QUẢN: TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO
Giấy phép số: 559/GP-BC do Bộ Văn hóa - Thông tin cấp ngày 14/12/2004
Tổng biên tập: TS. Đàm Quốc Chính - Giám đốc Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: 36 Trần Phú - Ba Đình - Hà Nội * Điện thoại: (84-24) 3747 3310 - 3747 2958 * FAX: (84-24) 3747 1981
Email:banbientap@tdtt.gov.vn Hỗ trợ kỹ thuật: support@tdtt.gov.vn
Ghi rõ nguồn www.tdtt.gov.vn khi phát hành lại thông tin từ trang này

 

CopyRight@ Trung tâm thông tin thể dục thể thao
Back To Top